Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

ALCHEMIA - Zmiana terminów publikacji sprawozdań finansowych. (18/2011)

ALCHEMIA - Zmiana terminów publikacji sprawozdań finansowych. (18/2011)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Zmiana terminów publikacji sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. ("Emitent") informuje, iż zmianie ulega data przekazania jednostkowego raportu rocznego spółki Alchemia S.A oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2010, o której Emitentinformował w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 31.01.2011 r. Przedmiotowe raporty, których pierwotna data publikacji wyznaczona była na dzień 28 kwietnia 2011 roku, przekazane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2011 r.Dodatkowo Emitent informuje, iż zmianie ulega również data przekazania skonsolidowanego rozsrzerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. Pierwotna data przekazania raportu wyznaczona była na dzień 12 maja 2011 r. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego wyznaczony został na dzień 4 maja 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8