Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

ALCHEMIA - Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (36/2015)

ALCHEMIA - Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (36/2015)
Share
d1ftz1z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ?Emitentem?) informuje, że w dniu 25 marca 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 13 marca 2015 r. zmiany wpisu w rejestrze zastawów zastawu na zapasach magazynowych na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent informował o zastawie na zapasach magazynowych w raportach bieżących nr: 7/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r., 13/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. oraz 17/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zastaw na zapasach magazynowych zabezpiecza zobowiązania wynikające z umowy o kredyt z dnia 29 grudnia 2010 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Emitentem oraz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Na podstawie postanowienia Sądu zmianie uległa wartość zbioru zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2014 r., która została ustalona na kwotę 15.385.855,40 zł oraz miejsce
położenia zapasów magazynowych. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., nr 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z