Trwa ładowanie...
d4jdzfo

ALIOR BANK S.A. - Zawieszenie obrotu obligacjami serii C (11/2015)

ALIOR BANK S.A. - Zawieszenie obrotu obligacjami serii C (11/2015)

Share
d4jdzfo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu obligacjami serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) informuje, iż w dniu 19 lutego 2015 roku otrzymał uchwałę nr 29/15 Zarządu BondSpot S.A. (?BondSpot?), zgodnie z którą Zarząd BondSpot na wniosek Banku postanowił zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii C Banku (oznaczonymi kodem PLALIOR00011) w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst począwszy od dnia 20 lutego 2015 roku, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu przez Bank, o którym Bank poinformował raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Suspension of trading of series C bonds The Management Board of Alior Bank SA ("Bank") informs that on 19 February 2015 it received the Resolution No. 29/15 of the Board of BondSpot S.A. ("BondSpot"), pursuant to which the Board of BondSpot at the request of the Bank decided to suspend trading in series C bearer bonds of the Bank (marked with code: PLALIOR00011) in the alternative trading system on the Catalyst market starting from February 20, 2015 in connection with the intention of early buyout of the bonds by the Bank, of which the Bank informed in the current report No. 10/2015 dated 18 February 2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Piotr Bystrzanowski Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo