Trwa ładowanie...
d1hb6gc

ALLIANZ POLSKA OFE roczna struktura aktywów - korekta

...

Share
d1hb6gc

19.01. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje korektę informacji rocznej o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2011r.

Portfel inwestycyjny
Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość Udział
wykupu lokaty w lokaty w
PLN aktywach
Funduszu

 1. Obligacje, bony i inne papiery 3843211768,89 57,12% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
d1hb6gc

Skarb Państwa DS1013 2013-10-24 39590862,55 0,59%
Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 170074080,00 2,53%
Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 258712908,12 3,84%
Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 316702264,74 4,71%
Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 140631150,00 2,09%
Skarb Państwa DS1021 2021-10-25 78503035,38 1,17%
Europejski Bank EIB0526 2026-05-05 46598805,00 0,69%
Inwestycyjny
Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 192551177,49 2,86%
Skarb Państwa IZ0823 2023-08-25 54461227,95 0,81%
Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 154612500,00 2,30%
Skarb Państwa OK0113 2012-01-25 85815000,00 1,28%
Skarb Państwa OK0114 2014-01-25 58456612,50 0,87%
Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 77234784,00 1,15%
Skarb Państwa OK0713 2013-07-25 98580000,00 1,46%
Skarb Państwa OK1012 2012-10-25 20258700,00 0,30%
Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70651700,00 1,05%
Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 206287166,72 3,07%
Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 177164543,92 2,63%
Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 384536221,44 5,71%
Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 259125344,40 3,85%
Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 319621341,86 4,75%
Skarb Państwa PS1016 2016-10-25 90626440,00 1,35%
Skarb Państwa WS0429 2029-04-25 33041684,16 0,49%
Skarb Państwa WS0437 2037-04-25 923520,00 0,01%
Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 272309632,20 4,05%
Skarb Państwa WZ0115 2015-01-25 10491991,62 0,16%
Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 136849585,00 2,03%
Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 88799489,84 1,32%

 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 122160419,08 1,82% wartościowe, w walucie polskiej

Deutsche Bank Polska SA 2012-01-02 122160419,08 1,82%

 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 2060783796,95 30,63% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora SA 1350563,20 0,02% Alma Market SA 3966199,00 0,06% AmRest Holdings SE 1978485,09 0,03% Apator SA 12513320,96 0,19% Asseco Poland SA 54636236,07 0,81% Astarta Holding N.V. 6897250,50 0,10% Avia Solutions Group AB 3687023,24 0,06% Bank BPH SA 1183954,97 0,02% Bank Handlowy w Warszawie SA 37383243,86 0,56% Bank Millenium SA 19867068,55 0,30% Bank Polska Kasa Opieki SA 136594597,02 2,03% BRE Bank SA 66432059,40 0,99% Budimex SA 14881149,36 0,22% Ceramika Nowa Gala SA 8401209,76 0,13% Cersanit SA 9306147,24 0,14% CEZ A.S. 9693014,24 0,14% Ciech SA 3709459,04 0,06% Cinema City International N.V. 18413083,20 0,27% Colian SA 6534033,20 0,10% Comp SA 1935000,00 0,03% Cyfrowy Polsat SA 30548977,82 0,45% Dom Development SA 4714376,76 0,07% Echo Investment SA 30477394,08 0,45% EKO Holding SA 10367435,40 0,15% Elektrobudowa SA 17620016,96 0,26% Elektrotim SA 967180,72 0,02% Emperia Holding SA 15366387,74 0,23% Enea SA 35156426,54 0,52% Erbud SA 943363,96 0,01% EUROCASH SA 30150488,40 0,45% Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA 8136109,28 0,12% Firma Oponiarska Dębica SA 2244020,80 0,03% Gant Development SA 2550872,32 0,04% Getin Holding SA 28471031,40 0,42% Getin Noble Bank SA 840891,60 0,01% Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5215905,90 0,08% SA Globe Trade Centre SA 25546653,60 0,38% Grupa Kęty SA 26075398,59 0,39% Grupa Lotos SA 35403804,41 0,53% Harper Hygienics SA 2292000,00 0,03% ING Bank Śląski SA 68635690,00 1,02% Inpro SA 3794806,08 0,06% Inter Cars SA 20358627,32 0,30% Jastrzębska Spółka Węglowa SA 21892000,00 0,33% Kernel Holding SA 21020269,48 0,31% KGHM Polska Miedź SA 117609590,70 1,75% Koelner SA 143880,00 0,00% Kopex SA 3513065,60 0,05% Kredyt Bank SA 4187724,87 0,06% Kruk SA 28015788,24 0,42% LC Corp SA 120607,23 0,00% LPP SA 29199488,40 0,43% Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA 103232476,56 1,53% Mercor SA 3798264,16 0,06% MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan 13471380,00 0,20% Mukodo Reszvenytarsasag Mondi Świecie SA 15947404,20 0,24% Neuca SA 11550046,20 0,17% NG2 SA 8766105,04 0,13% North Coast SA 11631,48 0,00% Orbis SA 1810679,38 0,03% P.A. Nova SA 633920,00 0,01% PBG SA 8164623,82 0,12% Pekaes SA 1888006,40 0,03% Pfleiderer Grajewo SA 1120046,40 0,02% PGE Polska Grupa Energetyczna SA 71526182,00 1,06% PKO Bank Polski SA 170993226,60 2,54% Polimex - Mostostal SA 11550962,26 0,17% Polish Energy Partners SA 16122221,50 0,24% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 146739718,40 2,18% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 61985457,12 0,92% Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 133435135,40 1,98% Projprzem SA 1953598,72 0,03% PZ Cormay SA 10400636,61 0,16% Qumak-Sekom SA 4308072,00 0,06% Radpol SA 10517999,45 0,16% Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil 5517194,90 0,08% Sanok SA Selena FM SA 2930205,06 0,04% Synthos SA 49331343,60 0,73% Talex SA 885004,12 0,01% Tauron Polska Energia SA 52695584,58 0,78% Telekomunikacja Polska SA 33112010,82 0,49% Trakcja - Tiltra SA 891225,00 0,01% TVN SA 33927458,40 0,51% Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 119200,00 0,00% Wielton SA 573750,00 0,01% Zakłady Azotowe Puławy SA 4565409,46 0,07% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 11063731,41 0,17% Kogeneracja SA ZUE SA 4300513,80 0,06%
 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 6456158,50 0,10% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Voxel SA 6456158,50 0,10%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery 41683200,00 0,62% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Miasto Stołeczne WAW1019 2019210.25 41683200,00 0,62% Warszawa
 1. Inne niż zdematerializowane obligacje i 4171292,01 0,06% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa Miasto Kraków 2019.06.25 4171292,01 0,06%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery 135779654,00 2,01% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
d1hb6gc

Ciech SA 2012-12-14 15042279,00 0,22%
Dom Development SA 2015-06-30 15000000,00 0,22%
Globe Trade Centre SA 2014-04-28 12131085,60 0,18%
Globe Trade Centre SA 2013-05-15 10085562,00 0,15%
Kofola SA 2014-12-21 20046400,00 0,30%
Odratrans SA 2014-11-28 16887543,60 0,25%
Polski Koncern Naftowy Orlen SA 2012-02-27 16289972,80 0,24%
PKO Bank Polski SA 2017-10-30 30296811,00 0,45%

 1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 111340744,10 1,65% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Ghelamco Invest Sp. z GHE0714 2014-07-21 40691145,30 0,60%
o.o.
Multimedia Polska SA MMP1115 2015-11-30 45313273,80 0,67%
Multimedia Polska SA MMP0416 2016-04-29 25336325,00 0,38%

 1. Listy zastawne 30530400,00 0,45% Pekao Bank Hipoteczny PEK0321 2021-03-14 30530400,00 0,45% SA
 1. Obligacje emitowane przez Bank 357347659,84 5,31% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa Krajowego 2012.08.10 10220578,10 0,15% Bank Gospodarstwa IDS1018 2018.10.24 163222981,74 2,43% Krajowego Bank Gospodarstwa IDS1022 2022.10.25 55350350,00 0,82% Krajowego Bank Gospodarstwa IPS1014 2014.10.24 128553750,00 1,91% Krajowego
 1. Należności i środki pieniężne 15581805,50 0,23%

kom mra

d1hb6gc

Podziel się opinią

Share
d1hb6gc
d1hb6gc