Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

ALTERCO - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (6/2015)

ALTERCO - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 roku (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alterco SA (Emitent) informuje, iż w opublikowanym skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2014 roku, w wyniku uwag audytora zgłoszonych podczas przeglądu skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku, Emitent wprowadził zmiany do okresowego raportu za III kwartał 2014 roku. Zmiany te zostały wyspecyfikowane w załączniku do niniejszego raportu. Poza zmianami wymienionymi w załączniku wprowadzono porządkowo korekty edycyjne w tekście nie wpływające na inne dane finansowe. W dniu dzisiejszym Spółka publikuje skorygowany skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku.
Załączniki
Plik Opis
Altercospecyfikacjazmian_IIIQ2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j