Trwa ładowanie...
d1ww9fz
espi

ALTERCO - Objęcie akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A (77/2011)

ALTERCO - Objęcie akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A (77/2011)
Share
d1ww9fz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Objęcie akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.11.2011 r. , otrzymał od trzech podmiotów trzecich informację o objęciu odpowiednio 5 040, 8 016 oraz 226 944 akcji serii H, wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2011 r. O emisji tej transzy warrantów subskrypcyjnych serii A Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2011 z 07.10.2011 r. Wpłaty na pokrycie 240 000 akcji serii H zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Emitenta oraz podmiotów, które akcje serii H objęły, tym samym wkład pieniężny należny Emitentowi tytułem pokrycia 240 000 akcji serii H Alterco SA został wniesiony.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ww9fz

Podziel się opinią

Share
d1ww9fz
d1ww9fz