Trwa ładowanie...
d10oi6i
espi

ALTERCO - Sprzedaż akcji spółki zależnej (55/2010)

ALTERCO - Sprzedaż akcji spółki zależnej (55/2010)

Share
d10oi6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A.(Emitent) informuje, że w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A., z siedzibą w Krakowie, w dniu 22.12.2010 r. spółka zależna Emitenta?SPV1 Sp. z o. o., z siedzibą w Łańcucie, dokonała transakcji sprzedaży 100 % akcji, które dają 100 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki pośrednio zależnej od Emitenta?CF Plus S.A., z siedzibą w Gdańsku - na rzecz Grandecassius Ltd., z siedzibą w Larnace na Cyprze, która jest także spółką zależną Emitenta.Przedmiotem transakcji jest 500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 500.000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, oraz 26.000.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 1 do 26.000.000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę CF Plus S.A. (Spółka).Strony uzgodniły cenę 1,88 zł za każdą akcję, co daje kwotę 49 820 000,00 zł za wszystkie sprzedawane akcje.Cena sprzedaży zostanie zapłacona w terminie do 31.03.2011 r.Zakup akcji Spółki zostanie sfinansowany
ze środków zapewnionych przez podmiot dominujący.Aktywa będące przedmiotem transakcji zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i