Trwa ładowanie...
d466av0
espi

ALTERCO - Uzyskanie informacji o złożeniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Alterc...

ALTERCO - Uzyskanie informacji o złożeniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Alterco S.A. (96/2012)

Share
d466av0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzyskanie informacji o złożeniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Alterco S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu wczorajszym uzyskał od pracownika sądu ustną informację o złożeniu do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział X Do Spraw Upadłościowych i Naprawczych dwóch wniosków o ogłoszenie upadłości Spółki. Poza informacją o nadaniu wnioskom sygnatur akt: nr X GU 561/12 dla wniosku złożonego przez Juan Antonio Gil Vazquez, Cogilcodos S.L. i Benangelo S.L. oraz nr X GU 658/12 dla wniosku złożonego przez: Piotra Palucha, Joannę Paluch i Stanisławę Paluch - Emitent nie uzyskał z Sądu innych szczegółów dotyczących postępowania, w szczególności daty ich złożenia. W związku z powyższym w dniu 26 listopada 2012 r. pełnomocnik Emitenta zapozna się z aktami wspomnianych spraw i po otrzymaniu pełnej informacji ? zostanie opublikowany kolejny raport w tej sprawie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466av0

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-25 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466av0

Podziel się opinią

Share
d466av0
d466av0