Trwa ładowanie...
d1oa5st

ALTERCO - Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alterco S.A., zwołaneg...

ALTERCO - Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alterco S.A., zwołanego na dzień 29.06.2013 r. (28/2013)

Share
d1oa5st

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alterco S.A., zwołanego na dzień 29.06.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTERCO S.A., zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r., na drugiej części obrad w dniu 19 lipca 2013 roku podjęło Uchwałę Porządkową (Uchwała) w sprawie zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, o treści następującej: Uchwała Porządkowa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Działając zgodnie z art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alterco Spółka Akcyjna zamyka niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie bez rozpatrywania pozostałych punktów porządku obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta, przy czym: w głosowaniu wzięło udział 1 636 372 akcji ? 28,04% kapitału zakładowego, z których oddano 1 636 372 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 1 636 372 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Do Uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. Tym samym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na pierwszej części obrad w dniu 29.06.2013 r. rozpatrzyło jedynie punkty od 1 do 5 przyjętego porządku obrad (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2013 z 29.06.2013 r.), a na części drugiej odstąpiło od rozpatrzenia pozostałych punktów planowanego porządku obrad. Jednocześnie Akcjonariusze wspólnie i jednogłośnie zwrócili się do Zarządu o ponowne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alterco Spółka Akcyjna tak, by mogło ono się odbyć nie później niż dnia 31 sierpnia 2013 roku, z takim samym porządkiem obrad uzupełnionym o punkt przewidujący powzięcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

Podziel się opinią

Share
d1oa5st
d1oa5st