Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

ALTERCO - Zawarcie umów znaczących (14/2012)

ALTERCO - Zawarcie umów znaczących (14/2012)

Share
dgv6cqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów znaczących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 08.02.2012 r. zostały podpisane z Progres Marbella Sp. z o. o. SKA, z siedzibą w Warszawie (Cesjonariusz), dwie przedwstępne warunkowe umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu. Pierwszą z nich podpisał Emitent a jej przedmiotem jest sprzedaż przez Emitenta bezspornych wierzytelności, wynikających z umów pożyczek udzielonych różnym podmiotom (Umowy Wierzytelności), o łącznej wartości nominalnej 36 079 628,91 zł, których łączna wartość wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31.12.2011 r. wynosi 38 028 597,51 zł Strony ustaliły, że do umowy przyrzeczonej, na mocy której Emitent dokona przelewu swoich wierzytelności wynikających z Umów Wierzytelności, a także w której zostaną uzgodnione szczegółowe warunki finansowe, może przystąpić osoba trzecia wskazana przez Cesjonariusza i że zawarta ona zostanie nie później niż w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy przedwstępnej, po łącznym spełnieniu się, na dzień podpisywania umowy
przyrzeczonej, warunków, które zostały zastrzeżone na korzyść Cesjonariusza: - stan prawny Umów Wierzytelności nie zmieni się, - żadne z oświadczeń i zapewnień Emitenta nie okażą się nieprawdziwe, - Emitent złoży oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na rzecz ZUS oraz zapłatą podatków. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Mocą Umowy strony zobowiązały się do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do spełnienia się powyższych warunków oraz do współpracy, by jak najszybciej doprowadzić do zawarcia Umowy Przyrzeczonej. W tym samym dniu spółka zależna Emitenta ? SPV1 Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (SPV1), zawarła z tym samym podmiotem - Progres Marbella Sp. z o. o. SKA umowę, której przedmiotem jest sprzedaż przez SPV1 bezspornych wierzytelności, wynikających z umów pożyczek udzielonych różnym podmiotom (Umowy Wierzytelności), o łącznej wartości nominalnej 11 505 215,50 zł, których łączna wartość wraz z odsetkami naliczonymi na dzień 31.12.2011
r. wynosi 13 530 365,65 zł Łączna wartość nominalna aktywów będących przedmiotem opisanych wyżej umów wynosi 51 558 963,16 zł Umowy nie przewidują kar. Aktywa, będące przedmiotem umów, zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-354-86-99 | | 22-354-86-01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv