Trwa ładowanie...
d38yy97
d38yy97
espi

ALTERCO - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w ALTERCO S.A. (25/2011)

ALTERCO - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w ALTERCO S.A. (25/2011)
Share
d38yy97

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w ALTERCO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. informuje, że w dniu 04.04.2011 r. otrzymał od Progres Investment S.A., z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o następującej treści:"Działając w imieniu PROGRES INVESTMENT S.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku transakcji kupna, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 29.03.2011 r., akcji spółki ALTERCO S.A., z siedzibą w Warszawie (Spółka) udział głosów na WZA Spółki osiągnął 6,69% ogólnej liczby głosów.Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:I. Przed zawarciem powyższych transakcji Inwestor posiadał 227.777 akcji, o wartości nominalnej 2,41 złotych za akcję, które stanowiły 4,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 227.777 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,95% w ogólnej liczbie głosów.II. W wyniku powyższej transakcji Inwestor posiada aktualnie 307.777 sztuk akcji, o wartości nominalnej 2,41 złotych, które stanowią 6,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 307.777 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,69% w ogólnej liczbie głosów.III. Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 5 pkt 5 Ustawy o OfercieIV. Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o OfercieV. Inwestor uzależnia dalsze zaangażowanie w Spółkę od przyszłej sytuacji rynkowej." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38yy97

Podziel się opinią

Share
d38yy97
d38yy97