Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. poniż...

ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. poniżej 10% (27/2012)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. poniżej 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. informuje, że w dniu 12.03.2012 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści: "Szanowni Państwo, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej: Bank) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, iż w wyniku rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji 290 000 sztuk akcji serii H spółki Alterco S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), udział w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Bank zmniejszył się poniżej progu 10%. Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Bank posiadał 515.000 akcji spółki Alterco S.A., które stanowiły 10,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 515.000 głosów, które stanowiły 10,16% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Aktualnie Bank posiada
515.000 akcji spółki Alterco S.A., które stanowią 9,61% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 515.000 głosów, które stanowią 9,61% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-354-86-00 22-354-86-01
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes