Trwa ładowanie...
deeh6bd
deeh6bd
espi

ALTERCO - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrachunkowego ...

ALTERCO - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrachunkowego 2011 r. (70/2011)
Share
deeh6bd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-11
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrachunkowego 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent), działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje niniejszym o zmianie terminu przekazania raportu okresowego ? skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrachunkowego 2011 r. Zgodnie z postanowieniem § 101 ust. 1 Rozporządzenia, raport zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2011 r., zamiast w dniu 15 listopada2011 r., jak pierwotnie Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 7/2011 z 27.01.2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-11 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deeh6bd

Podziel się opinią

Share
deeh6bd
deeh6bd