Trwa ładowanie...
d2ikwhu

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (54/2015)

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (54/2015)

Share
d2ikwhu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 4 września 2015 r. informacji na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538. z późn. zm. ?Ustawa?) dotyczącego nabycia jako przedmiot wkładu przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit d) Ustawy z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Piotrem Osieckim akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w związku z dokonanym w dniu 31 sierpnia 2015 r. przydziałem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez osobę blisko związana związaną z Prezesem Zarządu Spółki, osoba ta objęła 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości 225.000 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Jakub Ryba Członek Zarządu
2015-09-04 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

Podziel się opinią

Share
d2ikwhu
d2ikwhu