Trwa ładowanie...
d4izocc
d4izocc
espi

ALUMAST - Wykonanie układu (30/2014) - EBI

ALUMAST - Wykonanie układu (30/2014)
Share
d4izocc
NEW CONNECT
Raport EBI nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykonanie układu
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Spółka dokonała spłaty zobowiązań wynikających z układu zawartego z wierzycielami w dniu 22 czerwca 2011 roku, zatwierdzonego w dniu 5 lipca 2011 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych. W dniu 08 października 2014 roku został złożony do ww. sądu wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu w całości. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
Beata Hut Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izocc

Podziel się opinią

Share
d4izocc
d4izocc