Trwa ładowanie...
d3373at

AMREST - Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (149/2015)

AMREST - Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (149/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 149 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj?cych dost?p do informacji poufnych
Treść raportu:
AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o nabyciu przez niego w dniu 26 sierpnia 2015 r. 4 640 akcji AmRest Holdings SE. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w ramach wykonania opcji menadżerskich AmRest. Transakcja została zawarta poza obrotem zorganizowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 149/2015 Purchase of AmRest shares by a person having access to confidential information;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that it received on August 31th, 2015 a notice from a member of the Company’s Management Board, being a person having access to confidential information of AmRest, about a purchase of 4 640 AmRest shares on August 26th, 2015. The shares were transferred free of charge as a result of exercising AmRest management options. The transaction was executed outside the regulated marked.;Legal act: Art. 160 Sec. 4 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at