Trwa ładowanie...
d3rcfk9
d3rcfk9
espi

AMREST - RB 103/2015 Korekta numeru raportu bieżącego RB 103/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. (103/ ...

AMREST - RB 103/2015 Korekta numeru raportu bieżącego RB 103/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. (103/2015)
Share
d3rcfk9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 103/2015 Korekta numeru raportu bieżącego RB 103/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Korekta w związku z błędnym oznaczeniem numeru raportu bieżącego w wyniku omyłki pisarskiej. Zamiast numeru 103/2015 raport ten powinien być oznaczony numerem 3/2015. Treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian. RB 3/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 7 stycznia 2015 r. transakcji nabycia 1 410 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 9 stycznia 2015 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 100,24 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0066% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 410 głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 38 198 akcji czyli 38 198 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1801% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 3/2015 Correction of RB 3/2015;Correction concerns only the Polish version of the report due to given there incorrect number of the regulatory announcement (103/2015 instead of 3/2015). The contents of the report remain the same.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rcfk9

Podziel się opinią

Share
d3rcfk9
d3rcfk9