Trwa ładowanie...
d1i4epa
espi

AMREST - RB 110/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskic ...

AMREST - RB 110/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (110/2014)
Share
d1i4epa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 110/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 81/2014 z dnia 02.10.2014 r., RB 82/2014 z dnia 03.10.2014 r., RB 83/2014 z dnia 04.10.2014 r., RB 84/2014 z dnia 08.10.2014 r., RB 85/2014 z dnia 09.10.2014 r., RB 86/2014 z dnia 10.10.2014 r., RB 87/2014 z dnia 11.10.2014 r., RB 88/2014 z dnia 14.10.2014 r., RB 89/2014 z dnia 15.10.2014 r., RB 92/2014 z dnia 17.10.2014 r., RB 95/2014 z dnia 18.10.2014 r., RB 99/2014 z dnia 22.10.2014 r., RB 100/2014 z dnia 23.10.2014 r., RB 103/2014 z dnia 24.10.2014 r., RB 104/2014 z dnia 08.11.2014 r., RB 105/2014 z dnia 11.11.2014 r., RB 106/2014 z dnia 14.11.2014 r., RB 107/2014 z dnia 14.11.2014 r. oraz RB 109/2014 z dnia 18.11.2014 r., Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 17 listopada 2014 roku transakcji zbycia 600 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 17 listopada 2014 roku. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: 47,60 PLN za akcję, 2) Wartość nominalna każdej
akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0028% kapitału zakładowego Spółki czyli 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 5 766 akcji czyli 5 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0272% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 110/2014 Sale of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 81/2014 dated 02.10.2014, RB 82/2014 dated 03.10.2014, RB 83/2014 dated 04.10.2014, RB 84/2014 dated 08.10.2014, RB 85/2014 dated 09.10.2014, RB 86/2014 dated 10.10.2014, RB 87/2014 dated 11.10.2014, RB 88/2014 dated 14.10.2014, RB 89/2014 dated 15.10.2014, RB 92/2014 dated 17.10.2014, RB 95/2014 dated 18.10.2014, RB 99/2014 dated 22.10.2014, RB 100/2014 dated 23.10.2014, RB 103/2014 dated 24.10.2014, RB 104/2014 dated 08.11.2014, RB 105/2014 dated 11.11.2014, RB 106/2014 dated 14.11.2014, RB 107/2014 dated 14.11.2014 and RB 109/2014 dated 18.11.2014, The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on November 17th, 2014 the Company sold 600 own shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was November 17th, 2014.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 47.60
per share,;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0028% of the Company’s registered capital being 600 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owns 5 766 of its own shares, 5 766 votes on the AGM of AmRest, being 0.0272% in the total number of votes.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d1i4epa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i4epa

Podziel się opinią

Share
d1i4epa
d1i4epa