Trwa ładowanie...
dfr0x3p

AMREST - RB 4/2011 Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 (4/2011)

AMREST - RB 4/2011 Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 (4/2011)

Share
dfr0x3p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 4/2011 Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje wstępnie, że przychody ze sprzedaży Grupy AmRest osiągnięte w IV kwartale roku 2010 wyniosły PLN 513,3 mln i wzrosły o 5,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009. W IV kwartale roku 2009 przychody ze sprzedaży wyniosły PLN 484,7 mln.Poprawa przychodów wynika przede wszystkim z dobrych wyników sprzedaży w walutach lokalnych - wzrost o 5,4%.Dodatkowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na wyniki sprzedaży w przeliczeniu na PLN było osłabienie się polskiej waluty do dolara amerykańskiego. Dynamika sprzedaży w restauracjach AmRest na rynku amerykańskim wynosiła 9,8% w przeliczeniu na PLN i 6,3% w USD. Sprzedaż na rynku europejskim wzrosła o 4,2% w PLN i 5,0% w walutach lokalnych.W IV kwartale 2010 Sprzedaż wygenerowana przez restauracje AmRest operujące w Europie wyniosła PLN 351,0 mln a w Stanach Zjednoczonych PLN 162,3 mln.Przychody ze sprzedaż w całym roku 2010 wyniosły PLN 2 018,5 mln.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik RB 4 2011.pdf Dynamika sprzedaży Q4 2010
zalacznik RB 4 2011 ENG.pdf Sales dynamic Q4 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 4/2011 Sales revenues in the fourth quarter 2010;The Management Boardof AmRest Holdings SE (“AmRest”) informs that the preliminary salesrevenues generated by the AmRest Group in the fourth quarter of 2010amounted to PLN 513.3 million, which is a 5.9% increase compared to thecorresponding period of 2009. In the fourth quarter of 2009 the salesrevenues reached PLN 484.7 million.;Revenues increase results mostlyfrom good sales results in the local currencies a 5.4% increase.Additional factor influencing sales results in a positive way, wasweakening of the Polish zloty versus US dollar. US sales dynamics was9.8% in PLN and 6.3% in USD. Revenues in Europe increased by 4.2% in PLNand 5.0% in local currencies. ;In the fourth quarter of 2010 salesgenerated by the restaurants in Europe amounted to PLN 351.0 million andin the USA PLN 162.3 million.;Sales revenues in the whole 2010 amountedto PLN 2 018.5 million.Legal act: ;Art. 56 Sec. 1.1. Act on publicoffering and conditions of introducing financial
instruments to theorganized trading system and on public companies dated July 29th 2005 | |

dfr0x3p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfr0x3p

Podziel się opinią

Share
dfr0x3p
dfr0x3p