Trwa ładowanie...
d26ltgb

AMREST - RB 49/2013 Podwyższenie kapitału w AmRest Capital Zrt. oraz umowy pożyczki (49/2013)

AMREST - RB 49/2013 Podwyższenie kapitału w AmRest Capital Zrt. oraz umowy pożyczki (49/2013)

Share
d26ltgb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-19
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 49/2013 Podwyższenie kapitału w AmRest Capital Zrt. oraz umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje o podjęciu w dniu 18 lipca 2013 r. przez AmRest Sp. z o.o. (spółki zależnej w 100% od AmRest Holdings SE), jako jedynego akcjonariusza AmRest Capital Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego AmRest Capital Zrt. o kwotę 1 300 000 EUR i kapitału rezerwowego AmRest Capital Zrt. o kwotę 24 070 000 EUR. Jednocześnie AmRest informuje o podpisaniu w dniu 19 lipca 2013 r. umów pożyczki, zawartych pomiędzy AmRest Capital Zrt. jako pożyczkodawcą i następujących podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej AmRest jako pożyczkobiorców: Pastificio Service S.L., Restauravia Food S.L.U., Pastificio, S.L.U., Pastificio Restaurantes, S.L.U., Tagligat, S.L.U., Restauravia Grupo Empresarial, S.L. Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 24 070 000 EUR. Zawarcie powyższych umów związane jest z usprawnieniem zarządzania przepływem środków pieniężnych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy AmRest.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 49/2013 Capital increase in AmRest Capital Zrt. and loan agreements;AmRest Holdings SE ("AmRest") announces that on July 18th, 2013 AmRest Sp. z o.o. (AmRest Sp. z.o.o. is 100% owned subsidiary of AmRest Holdings SE), as the sole shareholder of AmRest Capital Zrt., based in Budapest, Hungary, adopted the resolution regarding the share capital increase by the amount of EUR 1 300 000 and the reserve capital increase by the amount of 24 070 000 EUR.;Additionally, AmRest informs about signing on July 19th, 2013 the loan agreements concluded between AmRest Capital Zrt. as the lender and the following entities in the AmRest group as the borrowers: Pastificio Service S.L., Restauravia Food S.L.U., Pastificio, S.L.U., Pastificio Restaurantes, S.L.U., Tagligat, S.L.U., Restauravia Grupo Empresarial, S.L. The total value of aforesaid loans is 24 070 000 EUR.;The conclusion of these agreements is related to the improvement of management of cash flow between the companies of the AmRest group.;Legal act: Art. 56
Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

d26ltgb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb