Trwa ładowanie...
d37lu7u

AMREST - RB 5/2013 Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2012 roku (5/2013)

AMREST - RB 5/2013 Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2012 roku (5/2013)

Share
d37lu7u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 5/2013 Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, że wstępne wyniki* sprzedaży Grupy AmRest ("Grupa") z wyłączeniem przychodów wygenerowanych przez AmRest LLC wyniosły w czwartym kwartale 2012 PLN 637,5 mln, co stanowi 5,8% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Analogiczna sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 9,2%. Suma sprzedaży wygenerowanej w dywizjach CE i rosyjskiej wyniosła w czwartym kwartale 2012 PLN 496,2 mln, stanowi to wzrost o 8,5% w porównaniu do czwartego kwartału 2011. Sprzedaż wygenerowana łącznie w obu dywizjach w walutach lokalnych wzrosła o 10,7%. Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia i Nowe Rynki, wyniosła PLN 141,4 milionów i zmniejszyła się o 2,5% w PLN, wzrastając o 4,7% w walutach lokalnych. * Wyniki wstępne zawierają pewne szacunki wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw. **Przedstawione powyżej liczby nie uwzględniają wyników sprzedaży Grupy Blue Horizon.
Załączniki
Plik Opis
Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2012.pdf Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2012
Preliminary sales results Q4 2012.pdf Preliminary sales revenues Q4 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 5/2013 Preliminary sales revenues Q4 2012;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”) informs that the preliminary sales* revenues generated by the AmRest Group (“Group”) excluding revenues generated by the disposed AmRest LLC operations amounted in the fourth quarter of 2012 to PLN 637.5 million, which is a 5.8% increase compared to the corresponding period of 2011. Group Sales in local currencies increased by 9.2%.;The combined sales results of CE and Russian divisions amounted to PLN 496.2 million in the fourth quarter of 2012, which is 8.5% increase compared to the fourth quarter of 2011. Total sales in these both division in local currencies increased by 10.7%.;Western Europe and New Markets division sales decreased to PLN 141.4 million by 2.5% in PLN and increased by 4.7% in local currencies.;* Preliminary sales cover certain assumptions connected to specifics in the area of supply chain costs settlements.;** Above mentioned figures does not include sales results of recently acquired
Blue Horizon Group ;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 1 Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies dated July 29th 2005 | |

d37lu7u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37lu7u

Podziel się opinią

Share
d37lu7u
d37lu7u