Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d1cr8vx

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 zawahał się w przedziale 2430 - 2412 punktów, kończąc sesję przy maksymalnych wartościach z ostatniego piątku. Tym samym ostatnie wybicie ponad 2392 - 2398 punktów zostało utrzymane i w H1 mamy powrót nadziei na wzmacnianie największych spółek z GPW.

Zachowane kupno na DMI/ADX pozwala mówić o znamionach fali zwyżkowej na WIG20 w H1 z opcją podejścia do barier 2439 - 2457 pkt. Jeśli jednak WIG20 nie wybije się ponad górną barierę czarnej chmury z Ichimoku tj. ponad poziom 2439 pkt. to faza dystrybucyjna ponownie zawita i wówczas zagrożony będzie dołek LL 2385 pkt.

d1cr8vx

W układzie dziennym: poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła 0,02% zwyżkę WIG20 a w trakcie dnia podaż prowadziła spokojnie handel do momentu wejścia na scenę Prezesa EBC. Mario Draghi wezwał wszystkie instytucje do zaangażowania się w reformy strukturalne, co idealnie „kupiła” strona popytowa i dosłownie byki zaczęły kupować akcje na wyścigi. Impuls wywołany przez Prezesa EBC skokowo skierował WIG20 na nowe, lokalne maksima, ale podaż w końcówce sesji dała o sobie ponownie znać i stonowała ww. optymistyczną reakcję. Warto zauważyć, że w D1 otrzymaliśmy wczoraj świecę lekko wzrostowego zamknięcia, ale także jest ona typowym Pin Barem w ujęciu fali spadkowej z zakresu listopadowych wymian. Dopiero jej zanegowanie i wybicie się ponad 2430 – 2439 pkt. pozwoli na odważniejsze reakcje. Aktualny sygnał sprzedaży na DMI / ADX, który jest redukowany nieznacznie przez ostatnią, świeżą statystycznie, dwudniową kontrę byków, nie pozwala na zerkanie w górę bez uprzedniego przebadania obecnego ryzyka lub szans i
zagrożeń dla danej pozycji.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d1cr8vx

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2406 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu nieznacznie optymistycznie dla długich pozycji i warto zauważyć, że wg strategii średnioterminowej doszło wczoraj do odwrócenia pozycji krótkich na długie wg wcześniej podanej reguły: „pozycja długa, gdy kurs FPL20 powyżej 2406 pkt.” Samo odwrócenie mogło mieć miejsce zarówno na otwarciu, gdy kurs początku dnia wskazał 2416 pkt. i spełniał powyższy warunek, ale także gracze mogli cierpliwie wyczekiwać na potwierdzenie planowanego zagrania. Po wstępnym wypunktowaniu S1 Camarilla 2414 pkt. kurs ponownie pod koniec dnia potwierdził tą wartość przy wsparciu jako cenną tradingowo. To mogło skłonić inwestorów do wejścia na rynek po stronie długich pozycji wg bardzo lukratywnego rozłożenia stosunku take profit do potencjalnego stop loss. Hipotetycznie założone wejście przy S1 Camarilla 2414 pkt., stop loss rzędu 3-4 punktów pozwolił w tym układzie na oczekiwanie zysku na poziomie 9-12 punktów. Taka transakcja mogłaby wczoraj w bardzo bezpieczny
sposób odnieść sukces i zgarnąć z rynku ww. pulę punktów.

Dalsze losy i oscylacje, jaki przyjdzie nam obserwować pod koniec listopada, przyniesie dopiero dalsze wybicie poza 2433 – 2414 pkt. Jeśli dojdzie do potwierdzenia wsparcia 2389 punktów to inwestorów czeka kontynuacja umocnienia FPL20, natomiast w przeciwnym razie silne wybicie poniżej tygodniowego 2388 pkt. i połamanie wsparcia 2352 wykształci ryzyko dojścia nawet do 2300 - 2288 pkt. Ponadto, gdy kurs utrzyma się ponad tygodniowym R1 2424 pkt. a zatem nie potwierdzi ww. wsparcia to popyt uzyska na FPL20 ponownie dynamiczny impet z opcją osiągnięcia barier docelowych 2442 - 2460 pkt.

d1cr8vx

W układzie dziennym w D1 futures na WIG20 nie zgasiły zalążka trendu spadkowego wg DMI / ADX minioną, piątkową i wczorajszą zmianą. Linia siły tego trendu wskazuje mniej więcej 27 punktów, więc oscylacyjna zniżka powinna być trudna do złamania, ale powolne spełnianie warunków kupna z H1 wykształci w D1 bazę pod hossę na FPL20.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2392 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2380 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d1cr8vx

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34080/20141118_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d1cr8vx

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1cr8vx

Podziel się opinią

Share
d1cr8vx
d1cr8vx