Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d213af9

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: w trakcie minionej sesji WIG20 poruszał się dynamicznie w dół w formie redukowania grudniowych wzrostów, w zakresie 2426 - 2391 punktów, kończąc sesję przy 2398 punktów. Tym samym mamy przełamane psychologiczne 2400 punktów, więc otwarta została strefa 2395 – 2386 punktów, w której mocno powinny ścierać się poglądy dwóch grup sił rynkowych- popytowej i podażowej. Wygrana jednej z nich doprowadzi do wybicia z ww. strefy, następnie WIG20 powinien uzyskać twarde potwierdzenie tego wybicia a dopiero wówczas będziemy wyliczali dalekosiężne zasięgi fali cenowej wg Fibonacciego.

Negatywne wskazanie na DMI/ADX popiera stan osłabiania wg modelu Guppy’ego, co de facto przypomina o znamionach nowej fali zniżkującej, która może wyrządzić sporo krzywdy spółkom z WIG20, oczywiście w stricte rynkowym (kursowym) ujęciu. Indeks 20 największych spółek z GPW wybił się dynamicznie poniżej tygodniowego pivotu 2431 pkt., więc faza osłabiania została sprytnie odświeżona a projekcje zainicjowania rynku byka zostały przesunięte w czasie.

W układzie dziennym: wczorajsza sesja na GPW przyniosła 1,39% spadek WIG20 a w trakcie dnia podaż zdecydowanie nie odpuszczała i ceniła swój impet, punktując mocno zdziesiątkowaną grupę popytu. Model Guppy’ego doznał zniżkowego odświeżenia, natomiast 2425 pkt. jest teraz istotnym triggerem do podtrzymania fali spadkowej albo odnowienia hossy, patrząc tylko w oparciu o model średnich Guppy’ego.

d213af9

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2362 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 silnie spadał w ostatnich godzinach handlu, kierując futures spod oporu 2425 punktów do rejonu listopadowych minimów tj. do obszaru 2392 – 2397 pkt. Wczorajsza sesja przyniosła dominację podaży a kurs FPL20 zniżkował dynamicznie, łamiąc kolejne bariery zwrotne Camarilla. FPL20 posiadają w ujęciu pivotów tygodniowych pozycję krótką, a do tego mamy zejście poniżej 2425 punktów. Układ techniczny na FPL20 przypomina lawinowe obsunięcie, podobne do zniżkowania, jakie widzieliśmy ostatni raz początkiem listopada br. Aktualnie średnie r-MMA weszły w fazę trwalszego chłodzenia, więc wystąpienie korekty w górę nie wyżej niż 2434 – 2454 punktów zostanie zapewne umiejętnie wykorzystane do powiększenia pozycji short.

d213af9

Układ na FPL20 wymaga potwierdzenia impetu spadkowego, który został wczoraj wznowiony przez większość najszybszych, przedstawionych wskaźników w ujęciu AT w H1. To potwierdzenie może wyglądać jako zachowanie i/lub powtórne wypunktowanie oporów 2425 – 2445 punktów.
W układzie dziennym: Równie cenne byłoby dla podaży nie przecięcie w górę linii Kijun-sen przez Tenkan-sen, co pozwoliłoby zachować zniżkowy kierunek tuż pod „czarną chmurą” wg Ichimoku. Taki stan jest zbieżności występuje rzadko i szybko zweryfikuje pozycje short lub ukryte, bycze nastawienie. W D1 futures na WIG20 posiadają sygnał trendu spadkowego wg DMI a linia siły tego trendu wskazuje 14 punktów wg ADX, więc trend jest bardzo słaby i teraz potrzeba zachowania 2425 pkt. lub wybicia się ponad 2445 punktów, aby wskazany trend odpowiednio nabrał tempa lub ponownie się zmienił na zwyżkowy.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2340 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2434 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d213af9

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34184/20141210_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d213af9

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d213af9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d213af9
d213af9