Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d3nn5zs
d3nn5zs

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym H1: już na starcie sesji rynek znalazł się w rejonie 2430 pkt., gdzie w trakcie poprzednich dwóch dni ulokowany był lokalny opór i górna granica małej konsolidacji. Szybko okazało się, iż popyt nie ma argumentów, by wybijać wykres w górę i słuszne stało się założenie poczynione na progu sesji środowej, by z dystansem traktować fixingową zwyżkę z wtorkowego finału. Kolejne godziny były prostą konsekwencją wzmocnienia oporu, ale też niski obrót wskazywał, iż podaż nie operuje z jakimś poważnym zdecydowaniem. W efekcie fala spadkowa wyczerpała się na 2415 pkt., gdzie zalega dolna granica poniedziałkowej konsolidacji. Samo zamknięcie dnia na 2421 pkt. tylko podkreśla, iż rynek znalazł się w równowadze i wymusza czekanie na wybicie z 20-punktowej półki. Pozytywną stroną cofnięcia bez poważnych konsekwencji technicznych jest schłodzenie oscylatorów. CCI znalazł się skrajnie nisko, a RSI osunął w pobliże poziomu neutralnego. Niestety, Parabolic SAR, po trzech dniach gry w byczym obozie,
znów wspiera podaż.

W układzie dziennym: środowa sesja była właściwie negatywną odbitką sesji poprzedniej. Jeśli po wzrostowej sesji wtorkowej, wykres dzienny wyglądał lepiej niż godzinowy, to po sesji środowej sytuacja jest odwrotna. Konsolidacji na wykresie godzinowym przeczy czarny korpus świecy dziennej, który zakrywa korpus wtorkowy. Na dziś to tylko ostrzeżenie, iż kupujący łapią zadyszkę, któremu brakuje potwierdzenia w obrocie. Problem w tym, iż zadyszka pojawia się na oporze w postaci zbiegu średnich Guppy’ego. W szerszym obrazie jednak nie ma zmiany. Wykres pozostaje zamknięty pomiędzy dwoma średniookresowymi trendami, z których spadkowy jest na tyle blisko – rejon 2450 pkt. – iż warto czekać na test tego oporu. Dalszej zwyżki nie wykluczają neutralnie położone ważne oscylatory, jak RSI czy CCI.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d3nn5zs

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2400 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): spadająca zmienność spowodowała, iż pomiędzy pierwszymi punktami zwrotnymi (H3 i L3) było wczoraj ledwie 10 punktów. W efekcie w trakcie sesji pojawiły się głównie dwie, stosunkowo trudne – z racji konieczności szybkiej reakcji – sytuacje do zyskownego rozegrania pozycji krótkich. Ciekawiej wyglądała poranna, kiedy rynek cofnął się pod H3 (2430 pkt.) i spadł w pobliże L5 (2415 pkt.). Nawet przy najmniej płacącym zamknięciu pozycji po powrocie nad L3 (2420 pkt.) można było wyskalpować kilka punktów. Pomiędzy innymi pivotami miejsca było na tyle mało, iż rynek ograniczał zachęty do gry. W sumie sesja nie przyniosła większych emocji i wykres pozostał zawieszony na około 20-punktowej półce, z – co ważne na dziś - blisko rozrzuconymi punktami zwrotnymi. Wskaźnikowo podaż zyskała opór na średnich Guppy’ego, a popyt schłodzenie wskaźników. Obie strony rynku dostały sygnały wzmocnienia konsolidacji.

W układzie dziennym: owocem sesji środowej jest czarny korpus, wykreślony po konsolidacyjnej szpulce. W klasycznym odczytaniu byłoby to wskazanie odwrócenia trendu wzrostowego, ale naprawdę nie ma czego odwracać i gdzie odwracać – do podręcznikowego położenia formacji objęcia bessy potrzeba wcześniejszego trendu wzrostowego. Wskaźniki potwierdzają neutralność układu na obecnych poziomach cenowych. Żadna ze stron rynku nie ma średniookresowej przewagi, ale zamknięcie dnia z dala od 2406 pkt. powoduje, iż średniookresowe strategie pozostają bez zmian.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2392 pkt.

d3nn5zs

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2380 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34093/20141120_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3nn5zs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3nn5zs