Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2htvp4

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: w trakcie wczorajszej sesji WIG20 nieznacznie podbił, jednocześnie oscylując w zakresie 2363 - 2385 punktów, kończąc sesję przy 2379 punktów. Mamy zatem podbicie między sesjami w cenach zamknięcia o 8 punktów, co daje tylko niewielki pretekst do wyprowadzenia silnego odreagowania.

Nadal mamy utrzymane potwierdzenie przełamania okrągłej bariery 2400 punktów, pamiętamy także o środowej świecy marubozu zamknięcia w D1, więc cały czas jest otwarta droga do spadków w kierunku 2353 - 2320 punktów, jeśli WIG20 nie przełamie PP 2431 pkt.

Obecny układ wg Price Action umożliwia przecenę indeksu największych spółek z GPW w kierunku sierpniowego dołka lub do 2277 punktów, oszacowane jako ekspansja zewnętrzna Fibonacciego fali spadkowej z okresu wrzesień – październik br. Z drugiej strony jeśli strona popytowa przejmie inicjatywę np. przy 2353 – 2320 punktów to możliwe będzie podbicie do 2431 - 2444 – 2462 pkt., ale ich zachowanie wówczas ponownie wskaże kierunek spadkowy z opcją szybkiego testu strefy 2333 – 2320 pkt.

d2htvp4

W układzie dziennym: wczorajsza sesja na GPW przyniosła 0,34% wzrost WIG20, quasi młot lub szpulkę w ujęciu świec japońskich, co pozwala na nieznaczny optymizm, ale tylko bardzo krótkoterminowo. Model Guppy’ego oraz przebywanie WIG20 poniżej PP 2431 punktów sprzyjają stronie podażowej i dopiero odwrócenie tych sygnałów zmieni scenariusz w układzie dziennym i / lub w spojrzeniu długofalowym.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2htvp4

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2361 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 silnie spadał podczas środowych godzin handlu, więc z tego względu popyt na starcie wczorajszego dnia dostał mocny cios kontynuacyjny od sprzedających. Byki poradziły sobie perfekcyjnie przy pierwszym, ważnym pivocie wg Camarilla przy S1 2364 pkt. a minimum dnia wypadło tylko punkt niżej S1 na FPL20. Brak wybicia futures ponad R2 – R3 oraz zachowanie oporu 2405 punktów pozwoliło podaży umiejętnie odsuwać się na wyższe poziomy karnetu i prawdopodobnie sprzedający ponownie zaatakują, jeśli FPL20 utrzymają status quo rynkowej słabości.
Wczorajsza sesja przyniosła prawie remisowe starcie a kurs FPL20 nadal podlega opcji spadkowej wg modelu Guppy’ego, gdyż żółte średnie są poniżej najwolniejszych niebieskich r-MMA. FPL20 posiadają w ujęciu pivotów tygodniowych pozycję krótką, a do tego mamy podtrzymane zejście poniżej oporów 2425 - 2405 punktów. Układ techniczny na FPL20 przypomina o rynku niedźwiedzia, oczywiście w układzie H1. Podobne tendencje widzieliśmy ostatni raz początkiem listopada br. Wystąpienie korekty w górę nie wyżej niż 2434 – 2454 punktów zostanie zapewne umiejętnie wykorzystane do powiększenia pozycji short.
W układzie dziennym: ważne dla podaży jest trzymanie kursu poniżej linii Kijun-sen, gdzie ponadto kurs jest poniżej linii span-B. Takie położenie pozwala zachować zniżkowy kierunek tuż pod „czarną chmurą” wg Ichimoku. Widoczny stan pro-podażowej zbieżności występuje rzadko i przychyla się w pełni do stanowiska zniżkującego rynku, także DMI /ADX generuje sprzedaż, przy umiarkowanym trendzie spadkowym wg ADX, wynoszącym 22 pkt.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2355 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2430 pkt.

d2htvp4

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34199/20141212_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d2htvp4

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2htvp4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2htvp4
d2htvp4