Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
analiza techniczna

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d1gjbje

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: układ sił w perspektywie czasowej H1 pozostaje sprzyjający dla popytu, gdyż WIG20WIG20 (Zobacz notowania indeksu ») posiada ważne wsparcie 2464 - 2463 pkt. Ponadto gracze reagują na to wsparcie, więc widać minimalnie większe chęci do grania w górę niż poddanie się i dopuszczenie do mocniejszej wyprzedaży.

Podtrzymanie głównego punktu zwrotnego PP 2496 punktów jako oporu daje inwestorom trudną przeszkodę i zniechęca ponawianie takich zmian, które omówiliśmy jako obrona wsparcia. Pomimo tego, że od przeszło 30 godzin WIG20 porusza się horyzontalnie to model Guppy’ego nie wytracił wskazania sprzedaży, pomimo wyzerowania dystrybucji na DMI/ADX. Nie mamy zatem bezpośrednich argumentów dla podaży. Układ H1 ulega strategiom fadingowym tj. zacieraniu impetu wzrostowego przy 2500 - 2507 punktów oraz zacieraniu możliwości spadkowych, gdy WIG20 znajduje się przy 2465 pkt. lub minimalnie niżej. Są to argumenty, że należy wyczekiwać na wyraźny impuls i zdobycie przewagi jednej ze stron transakcji.

W układzie dziennym: poniedziałkowa sesja na WIG20 przyniosła ponownie wyczekiwanie i zmianę +0,06%. Pamiętajmy, że trend spadkowy się nie zakończył na WIG20, gdyż DMI/ADX wskazuje sprzedaż. Można jednak paradoksalnie wyliczać zasięgi hossy na GPW z tytułu sierpniowo – wrześniowych wzrostów, choć zacieranie impetu wzrostowego w H1 w pewnym momencie zacznie przekładać się na wyraźniejszą korektę w dół w D1. Jeśli zatem WIG20 zachowa opory 2496 – 2510 pkt. to zauważymy ruch w stronę 2456 - 2415 punktów. Ich zachowanie to oczekiwanie nowej porcji wzrostu minimum do 2537 - 2577 punktów.
[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d1gjbje

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2536 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: futures na WIG20 zawahały się wczoraj w granicach 2519 - 2469 punktów, kopiując roszady, jakie zaistniały podczas sesji 25 – 26 września br. Główna linia zwrotna jest na poziomie 2508 punktów, natomiast FPL20 zakończyły wczorajszą wymianę przy 2486 pkt. W pierwszej fazie poniedziałkowego handlu mieliśmy próbę wybicia się z konsolidacji 2522 - 2464 pkt. górą, popyt wyniósł FW20 do 2519 pkt., skąd podaż ponownie dała o sobie znać i doszło do zacierania impetu wzrostowego. Takie zagranie ze strony sprzedających zepchnęło popyt na niższe szczeble karnetu, niższą półkę notowań i tym samym zakończyliśmy wczorajszą wymianę bez impetu wzrostowego, osiągając tylko techniczne swingowanie we wcześniej podanym zakresie.

W układzie dziennym: w D1 mamy na FPL20 walkę o zmianę / zachowanie wyższego czasowo trendu wzrostowego, albowiem kurs znajduje się pomiędzy liniami Tenkan i Kijum-sen, podtrzymując ich pro-wzrostowe położenie. Punkt spustowy 2464 pkt. zadziałał ostatnio perfekcyjnie i teraz od jego podtrzymania lub zanegowania zależą dalsze roszady październikowych zmian.

Zapewne obóz popytu nie przypisuje większej wagi do wczorajszej i ostatniej, czwartkowej sesji, ale jeśli je połączy, zauważy bardzo duże podobieństwo, których wynikiem jest zakrycie piątkowego podbicia, to wsparcie i TL 2464 pkt. są zagrożone. Do tego DMI nie wysyła trendowego wskazania a więc wymienione zmiany z górnymi cieniami można uznać jednoznacznie jako pinbary formacji wstępującej do spadków. Ważne, aby dopiero oceniać sytuację za groźną dla byków, jak punkt 2464 zostanie przebity w dół.

d1gjbje

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2540 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2553 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d1gjbje

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/33843/dmbos-20140930_analiza_techniczna.pdf )

d1gjbje

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1gjbje

Podziel się opinią

Share
d1gjbje
d1gjbje