Trwa ładowanie...
d1mrepq
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d1mrepq

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy
W układzie H1: podczas ostatnich 17 godzin handlu WIG20 stracił w ujęciu intrasesyjnym blisko 35 punktów i zmiana ta doprowadziła w układzie H1 do zejścia całej żółtej wstęgi średnich kroczących poniżej najszybszych niebieskich średnich r-MMA. Takie sprzężenie generuje już sporą nerwowość wśród kupujących, którzy zagrali zgodnie z aktualnym sygnałem kupna na Ichimoku, ale wskaźnik ten daje jednocześnie obraz korekty spadkowej, ponieważ Tenkan-sen jest poniżej Kijun-sen.

Jeśli WIG20 wyjdzie i utrzyma się ponad linią span B tj. ponad linią ograniczającą białą, wzrostową chmurę od dołu, mniej więcej powyżej 2446 - 2448 punktów, to wówczas zwrot na liniach sygnalnych Ichimoku odnowi hossę na największych spółkach z GPW.

d1mrepq

W układzie dziennym: środowa sesja na GPW przyniosła umiarkowanie silny spadek WIG20 o 0,84% i w trakcie dnia podaż iluzorycznie pozwalała na zwyżkowy zwrot w notowaniach. Wyrysowana została, na koniec dnia, świeca Marubozu spadkowego zamknięcia i tym samym można liczyć na dalszy ruch w dół, co potwierdza także układ H1. Jeśli do tego najbliższe sesje podtrzymają opory przy 2468 - 2475 punktów to wówczas prawdopodobny stanie się test linii S2 2399 pkt. a nawet zejście w rejon 2380 - 2375 pkt.
[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2488 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

W układzie H1: kurs FW20 istotnie pikował w ostatnich godzinach wczorajszego handlu, niekorzystnie dla długich pozycji. Zaraz po rozpoczęciu sesji podaż zaatakowała i przyniosła świecę sygnalną H1 typu wysokiej fali i właśnie dla H1 końcówka sesji idealnie była taka, jaką po pierwszej godzinie środowych wymian można było wywróżyć. Świeca ta już na wstępie dnia pokazała, że popyt jest osłabiony przy strefie R1 Camarilla 2473 - 2474 punktów, ustanawiając maksimum dnia na poziomie 2474 punktów dla FPL20. W dalszej części dnia wahania warszawskich futures wkroczyły w trójkąt, który pokazał przygaszenie emocji.
W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają sygnał trendu wzrostowego i umiarkowanie silnego kupna wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 25 punktów, co potwierdza aktywny zalążek hossy i teraz potrzeba aktywowania jakiegoś triggera z układu technicznego a linia ADX zacznie się unosić ponad 25 pkt.. Bardzo ważne TL na najbliższy tydzień to 2453 - 2427 pkt.

d1mrepq

Tuż przed środową decyzją RPP FPL20 zaczęły się unosić a po zaskakującej decyzji monetarnej popyt zdobył się na odwagę zaatakowania wtorkowych maksimów, ale podaż przepuszczając graczy przy R1 Camarilla zastawiła się perfekcyjnie przy R2 Camarilla 2479 pkt. Został wybroniony opór z wtorku tj. 2479 pkt., także zostało zatarte wybicie z dnia poprzedniego oraz środowe zwyżkowanie po RPP. Taki splot wpuścił popyt w istną pułapkę cenową i podaż nagromadziła siły, widząc więcej dla siebie argumentów.

W układzie H1 na FPL20 ostatnie godziny przyniosły negację poprzednio obserwowanego sygnału kupna wg DMI/ADX, do tego generując przy zejściu CCI poniżej -100 punktów spadkowy impet na średnich Guppy’ego – tych najszybszych. Tym samym spory odsetek pesymizmu z H1 przeniósł się na wyższe interwały czasowe.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają impet zwyżkowy, choć jest on przygaszony przez opadanie linii ADX. Mamy w D1 sygnał silnej korekty spadkowej i zachowanie sprzedażowego układu w H1 precyzyjnie pozwoli na zachowanie zależności spadkowej o potencjale jej rozwinięcia.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2490 pkt.

d1mrepq

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2495 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d1mrepq

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34013/20141103_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d1mrepq

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq