Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
dctpao7

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: poniedziałkowa sesja przyniosła najpierw płaskie wahania indeksu blue chipów, które trwały blisko 7 godzin, a następnie dynamiczne, skokowe zrzucenie ww. średniej poniżej tygodniowego pivotu S1 2360 pkt., gdzie po cichu można było oczekiwać obrony i wsparcia. WIG20 stracił na poprzedniej sesji 1,63% i zaznał przecenę z rejonów 2368 punktów do obszaru pobliskich S2 2316 pkt., wahając się w zakresie S1 – R1 wg pivotów Camarilla w D1 przez większą część dnia. Początek nowego tygodnia przyniósł istotne rozstrzygnięcia w układzie średnich Guppy’ego, które oscylacyjnie opadają, wysyłając sygnały trendu spadkowego. Natomiast w krótkim terminie możliwe jest odreagowanie ostatnich, wczorajszych spadków, jeśli wskazane powyżej minima zostaną zachowane albo dopiero po teście S2 – S3 wg modyfikowanych pivotów w W1. Ważne, aby gracze docenili słabość wg układu r-MMA, gdyż wówczas nie zaskoczą się negatywnie i w porę szybko wyskoczą z potencjalnych, długich pozycji.
Wskaźniki DMI/ADX, średnie Guppy’ego, CCI, 3LineBreak, A/D czy Alligator nie pozwalają zajmować długich pozycji, a do tego AO czy MACD sygnalizują wyprzedzająco nową, wstępującą falę, która wymaga potwierdzenia.

W układzie dziennym: ubiegłotygodniowe, intrasesyjne zwyżki czy podbicia WIG20 pozostawiły mikro - ślad w interwale godzinowym, ale także istotnie zakreśliły układ sił w układzie dziennym, gdzie dominuje słabość, i nie koniecznie z opcją uspokojenia, wyciszenia czy nieoczekiwanych podbić. Jeśli byki zagrają na kupno wg CCI, jeżeli jego linia sygnalna zacznie się unosić w D1, to zacznie topnieć ranga sprzedaży na DMI / ADX, gdzie nadal widać nakłanianie do słabości i wskazywanie sporego ryzyka trwania przeceny na warszawskich blue chipach.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

dctpao7

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2373 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: FPL20 nieznacznie zniżkowały w poniedziałek po otwarciu i skuteczna obrona wsparcia 2357 pkt. w pierwszej fazie dnia spowodowała impuls do zmniejszenia pozycji krótkich lub po prostu do ich czasowego wyłączenia. Futures na WIG20 poruszały się w poniedziałek przez większą część sesji w zakresie 2353 - 2371 punktów, kończąc jednak handel przy 2322 pkt. po panicznym w H1 wyłamaniu się w dół na zasadzie „short breakout”, gdy kurs połamał S2 Camarilla.

Według ww. modelu pivotów gracze zadecydowali pod koniec pierwszej sesji tygodnia o wznowieniu pozycji krótkich, gdyż FPL20 nie wybiły się ponad R3 2384 pkt. Fakt zatrzymania podbicia przy R1 Camarilla 2370 pkt. zmusił graczy do popracowania przy dolnym ograniczeniu dziennego kanału wahań, ale słabość popytu wywołała lawinowy atak podaży, która momentalnie znokautowała długie pozycje. Gracze z miejsca uznali, że popyt nie ma żadnych argumentów do walki a krótkie pozycje odzyskały ubiegłotygodniowe status quo.

W układzie H1 mamy na ww. futures tendencję spadkową, do tego potwierdzoną w wyższych czasowo interwałach. Ponadto w ostatnim czasie znacznie częściej odnawiane są sygnały spadkowe na DMI / ADX i CCI niż wskazania kupna a to nominuje nowe pokłady słabości na GPW. Owszem można wyjść z tego układu cenowego obronną ręką, jeśli główne indeksy akcyjne z Wall Street przełamią podwyższone ryzyko tzn., gdy wejdą w spokojniejszy dryf na północ, oczyszczając zaburzone spektrum blisko dwumiesięcznej fali wzrostowej. W przeciwnym razie słabość na krajowym rynku będzie wywoływana przecenami na zagranicznych parkietach.

dctpao7

W układzie dziennym: interwał dzienny nadal utrzymuje impet w dół. Warto zerknąć na wykres D1 w oparciu o model średnich Guppy’ego. Niebieska linia grupujących się blisko siebie średnich kroczących jest teraz dynamicznym oporem i linia ta opada w dół, będąc jednocześnie po części poniżej najwolniejszych średnich Guppy’ego, co daje sygnał sprzedaży i aktualność fazy spadkowej w D1, przy aktualnej sprzedaży na DMI / ADX.

W układzie tygodniowym: długofalowe tendencje wskazują odnowienie spadków podobnie, jak na WIG20. Do tego na FPL20 widać zniżkowanie linii CCI do -104 pkt. a dopiero wyjście w górę z ekstremalnie niskich poziomów CCI da sygnał w W1 do potężnego odreagowania.
W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2380 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2380 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

dctpao7

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34213/20141216_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

dctpao7

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dctpao7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dctpao7
dctpao7