Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d21hnvc

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: piątkowa sesja doprowadziła do dynamicznego zwrotu w dół zaraz po otwarciu a następnie próby stabilizowania się ponad lokalnymi dołkami 2379 – 2363 pkt., które na koniec dnia zostały nieznacznie pogłębione. WIG20 zniżkował na poprzedniej sesji z rejonów 2380 punktów do minimów 2360, wahając się przez większą część sesji w zakresie S1 – S2 wg pivotów modyfikowanych w W1.

Koniec tygodnia nie przyniósł kluczowego rozstrzygnięcia w układzie średnich Guppy’ego, które oscylacyjnie opadają, wysyłając sygnały trendu spadkowego. Natomiast w krótkim terminie możliwe jest odreagowanie ostatnich spadków jeśli wskazane powyżej minima zostaną zachowane i/lub przekroczone w górę. Ważne, aby gracze docenili słabość wg układu r-MMA, gdyż wówczas nie zaskoczą się negatywnie i w porę szybko wyskoczą z potencjalnych, długich pozycji, jeśli takowe zajmą, gdy zacznie się materializować ruch korekcyjny w stronę opadających EMA-200-233, które zakończyły miniony tydzień w rejonie 2414 – 2410 pkt.

d21hnvc

Nadal DMI/ADX generuje oscylacyjne „sprzedaj”, a ostatnio po części w oparciu o ten sygnał aktywowała się lekko paniczna podaż, gdy WIG20 przełamał w dół linię PP 2437 pkt. z układu tygodniowego.

W układzie dziennym: warto zauważyć, że pomimo niezwykłej prędkości ubiegłotygodniowych spadków nie wskazały one ponadprzeciętnej dynamiki w ujęciu procentowym. Bykom udało się zachować punkt obronny przy 2360 pkt., gdzie teraz mamy S1 wg tygodniowych pivotów. DMI / ADX nadal wskazuje sprzedaż i wysoką siłę omawianej słabości.

W układzie tygodniowym: długofalowe tendencje wskazują odnowienie spadków i ryzykowne perspektywy dla długich pozycji. Zachowanie sygnału sprzedaży w W1 wg średnich Guppy’ego nie pozwala na wyjście WIG20 ponad 2445 pkt.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d21hnvc

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2384 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: FPL20 nieznacznie zniżkowały w piątek, poruszając się w zakresie 2379 - 2359 punktów, kończąc handel przy 2364 pkt. Według modelu Camarilla gracze zadecydowali na ostatniej sesji tygodnia o podtrzymaniu pozycji krótkich a nawet o ich powiększeniu. Tuż przed otwarciem sesji system Camarilla pokazywał w D1 „kupuj”, ale tuż powyżej 2361 pkt. Taki sygnał mógł być istotny dla części inwestorów i ruch ze wstępnych, dziennych minimów z 2365 pkt. mógł zostać wyłapany, ale jego płaski charakter nie wywołał efektu kontynuacji wśród nowych grup traderów. Zawahanie się FPL20 w zakresie minionych S1-S3 Camarilla nie spowodowało silnego impulsu wstępującego do konkretnego zasięgu fali cenowej. W związku z tym FPL20 pozwalały stać z boku i obserwować płaskie wahania.

W układzie H1 mamy na ww. futures tendencję spadkową, do tego potwierdzoną w wyższych czasowo interwałach. Do tego w ostatnim czasie znacznie częściej odnawiane są sygnały spadkowe na DMI / ADX i CCI niż wskazania kupna a to nominuje nowe pokłady słabości na GPW. Owszem można wyjść z tego układu cenowego, jeśli główne indeksy akcyjne z Wall Street przełamią podwyższone ryzyko tzn., gdy wejdą w spokojniejszy dryf na północ, oczyszczając zaburzone spektrum blisko dwumiesięcznej fali wzrostowej. W przeciwnym razie słabość na krajowym rynku będzie wywoływana przecenami na zagranicznych parkietach.

W układzie dziennym: interwał dzienny nadal utrzymuje impet w dół. Warto zerknąć na wykres D1 w oparciu o model średnich Guppy’ego. Niebieska linia grupujących się blisko siebie średnich kroczących jest teraz dynamicznym oporem i linia ta opada w dół, będąc jednocześnie poniżej najwolniejszych średnich Guppy’ego, co daje sygnał sprzedaży i aktualność fazy spadkowej w D1.

d21hnvc

W układzie tygodniowym: długofalowe tendencje wskazują odnowienie spadków podobnie, jak na WIG20. Do tego na FPL20 widać zniżkowanie linii CCI do -104 pkt. a dopiero wyjście w górę z ekstremalnie niskich poziomów CCI da sygnał w W1 do potężnego odreagowania.
W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2390 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2406 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d21hnvc

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34207/20141215_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d21hnvc

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d21hnvc

Podziel się opinią

Share
d21hnvc
d21hnvc