Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2bd6ic
d2bd6ic

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): niemal całość wtorkowych notowań indeksu była prostą konsekwencją wcześniejszych sesji, w trakcie których kluczowymi wydarzeniami były porażki byków w rejonie 2430 pkt. i słabość podaży, gdy WIG20 zbliżał się do 2400 pkt. Z tego punktu widzenia, wczorajsze rozdanie idealnie wpisało się i uzupełniło konsolidacyjną fazę w historii indeksu. W istocie, całość sesji rynek spędził pomiędzy ekstremami ostatnich dwóch dni, które były podkreśleniem zawieszenia średniej pomiędzy 2430 a 2400 pkt. Dobrym uzupełnieniem obrazu był niski obrót, który do finałowych minut potwierdzał małe znaczenie sesji. W efekcie, do rangi wydarzenia dnia urasta podwojenie licznika na końcowym fixingu, w trakcie którego obrócono akcjami za 400 mln złotych. Skok obrotu w finale sesji stawia dziś rynek przed pytaniem, czy nietypowa aktywność jest zapowiedzią końca marazmu, jaki dominował ostatnio na GPW, czy tylko jednostkowym epizodem. Technicznie patrząc wzrost obrotu w punkcie, w którym przez kilka sesji
podaż ponosiła konsekwentne porażki, pozwala z optymizmem patrzeć na środową sesję. Wskaźnikowo rynek prezentuje się neutralnie. Wskaźniki trendu pokazują brak lokalnej tendencji, a ważne oscylatory pozostają na poziomach dalekich od ekstremalnych wartości.

W układzie dziennym: bilansem wczorajszego rozdania jest świeca bez korpusu, z dwoma cieniami, która idealnie wpisuje się w zamrożenie rynku w trendzie bocznym. Niski obrót, jaki towarzyszył rozdaniu do końcowego fixingu, dobrze uzupełniał przebieg sesji i stale aktualne zawieszenie wykresu pomiędzy dwoma ramionami trójkąta. Miejsca na ruch bez przesilenia jest coraz mniej, więc zbliża się czas wybicia, na które trzeba zwyczajnie czekać. Dopiero po aktywności rynku w czasie wychodzenia z układu konsolidacyjnego będzie można ocenić, która ze stron zdobywa lokalną przewagę.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2bd6ic

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2446 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa, jeśli kurs powyżej 2415 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): początek sesji i pierwsze godziny handlu nie niosły żadnych sygnałów dla grających punkty zwrotne. Otwarcie i dryf pomiędzy H3 i L3 kazały czekać na sygnał właściwie do południa. Niestety, wyjście nad H4 (long breakout) okazało się pułapką, a powrót pod H3 miał miejsce na tyle późno, iż straty z kupionego wcześniej wybicia nad H4 nie zostały odrobione. Z punktu widzenia klasycznej AT sesja była kolejnym dniem konsolidacji w granicach wyznaczanych przez lokalne opory i wsparcia z poprzednich dni. Dzięki gasnącemu w sumie zakresowi wahań i zawieszeniu na lokalnej półce wskaźniki zdołały przybrać neutralne wartości, a układ ADX/DI silnie podkreśla brak trendu. Również CCI i RSI nie dają przewagi żadnej ze stron rynku. Trwa oczekiwanie na wybicie. Niestety, stale obecne jest zagrożenie, iż konsolidacja, która przybrała kształt flagi, może być środkową częścią układu ruch/konsolidacja/ruch. Wybicie dołem zbuduje potencjał spadku do 2300 pkt.

W układzie dziennym: zgodnie z zaleceniami strategii średniookresowej punktem zwrotnym był poziom 2415 pkt. Rynek wymuszał wczoraj odwracanie pozycji, ale zamknięcie dnia na 2416 pkt. oznacza, iż na progu nowej sesji strategia mechaniczna staje w pozycji long, z zaleceniem odwrócenia, gdy kontrakt spadnie pod 2415 pkt. Znów warto podkreślić, iż samo oscylowanie wokół punktu zwrotnego wyznaczanego przez ekstrema tygodniowe wskazuje na zadomowienie się trendu bocznego. W istocie, z punktu widzenia klasycznej AT wykres pochodnej kontynuuje swoje zamknięcie w konsolidacyjnym trójkącie i groźny flirt z jego dolnym ograniczeniem. Stale jednak trudno mówić o przewadze podaży, która nie potrafi zepchnąć wykresu pod 2400 pkt. – kontrakt nie wyznaczył nowego dołka od 14 listopada. Wskaźniki prezentują się raczej neutralnie i nie dają żadnej ze stron czytelnej przewagi. Nawet oscylator stochastyczny, który w trendach bocznych dobrze wyłapuje lokalne przesilenia, przyjął neutralne wartości. Pozostaje czekanie na
decyzję rynku.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2433 pkt.

d2bd6ic

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2396 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34120/20141126_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2bd6ic
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2bd6ic