Trwa ładowanie...
d2tixim
d2tixim

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,9% m/m do 209,8 mld zł we wrześniu

Warszawa, 10.10.2014 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła we wrześniu o 1,9% w skali miesiąca, dzięki czemu osiągnęła poziom 209,79 mld zł. W sumie od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły już o 11%, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
Share
d2tixim

"Gdy spojrzymy na dane dotyczące tegorocznej dynamiki aktywów to okaże się, że główny ciężar wzrostu wzięły na siebie fundusze aktywów niepublicznych. Często są to produkty szyte na miarę, tworzone na potrzeby konkretnego inwestora. W samym wrześniu aktywa w nich zgromadzone wzrosły o +1,3 mld zł, a od początku roku o ponad +9,5 mld zł. Na koniec miesiąca ulokowane w nich było już ponad 46,7 mld zł, co odpowiada 22% rynku.Do wzrostu aktywów tej grupy przyczyniają się głównie wpłaty nowych środków i tak też było we wrześniu" - czytamy w komunikacie.

W sumie wrześniowy bilans sprzedaży dla całego rynku, według szacunków Analiz Online, powiększył stan aktywów o ok. +1,6 mld zł. Pozostała kwota (+2,3 mld zł) to efekt zarządzania. Poprawa koniunktury na krajowym rynku akcji, oraz ?niekończąca" się hossa na rynku długu wspiera wyniki funduszy inwestycyjnych. We wrześniu zysk wypracowało ponad 60% z nich, podano również.

"Poza funduszami aktywów niepublicznych, o ponad +1,0 mld zł wzrosły we wrześniu także aktywa funduszy dłużnych, drugiego pod względem wielkości segmentu rynku. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem klientów, dodatkowo aktywa rosną dzięki utrzymującej się koniunkturze na tym rynku. W ostatnim tygodniu września rentowności obligacji skarbowych zanotowały nowe historyczne minima, a indeks IROS wzrósł w sumie ósmy raz z rzędu, tym razem o +0,9%. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, główny ciężar wzrostu wzięły na siebie fundusze polskich papierów dłużnych, głównie inwestujące na rynku skarbowym. W przypadku funduszy inwestujących na rynkach zagranicznych, aktywa przyrosły o symboliczne +0,5 mln zł do 7,2 mld zł" - czytamy dalej.

d2tixim

Trzecim segmentem, który w największym stopniu przyczynił się do wrześniowego wzrostu aktywów okazały się fundusze akcyjne. Zgromadzone w nich środki wzrosły o blisko +0,6 mld zł, głównie dzięki świetnym wynikom zarządzania wypracowanym przez fundusze akcji polskich.

"Wynik z zarządzania funduszy akcyjnych powiększył stan aktywów o blisko +0,9 mld zł, co oznacza, iż bilans sprzedaży był ujemny. Powodem jest utrzymująca się rezerwa klientów do tej klasy aktywów. Warto też zwrócić uwagę na odmienne zachowanie sektora funduszy akcji polskich i zagranicznych. Podczas gdy aktywa pierwszego z nich wzrosły o +3,2% do blisko 23 mld zł, w przypadku funduszy akcji zagranicznych, odnotowaliśmy spadek o -1,6% do 7,1 mld zł na koniec miesiąca. Powodem jest znacznie lepsze zachowanie warszawskiej giełdy, która w ostatnim miesiącu wyraźnie odstawała od rynków zagranicznych, na których to dominowały spadki.

Analizy Online zauważają także, że zwyżki notowań akcji na warszawskiej giełdzie i utrzymująca się dobra koniunktura na rynku długu mocno wsparły także wyniki funduszy mieszanych. Mimo, iż zakończyły miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży, aktywa w nich zgromadzone wzrosły o blisko +0,4 mld zł, a od początku roku ich wartość powiększyła się już +6,3 mld zł do 31,2 mld zł. Dzięki temu zdołały utrzymać trzecią pozycję na rynku.

Nieustannie, z każdym miesiącem rosną także aktywa, którymi zarządzają fundusze gotówkowe i pieniężne. Dzięki utrzymującej się popularności we wrześniu powiększyły wartość zgromadzonych w nich środków o ponad +0,3 mld zł do 25,6 mld zł.

Ujemną dynamikę odnotowaliśmy natomiast w przypadku trzech segmentów. W przypadku funduszy ochrony kapitału przekroczyła ona -10%. To efekt zakończenia działalności trzech funduszy o charakterze produktu strukturyzowanego. W wyniku tych operacji aktywa zgromadzone w tym segmencie zmniejszyły się w sumie o -160 mln zł do zaledwie 1,3 mld zł, podsumowały Analizy Online.

(ISBnews)

d2tixim

Podziel się opinią

Share
d2tixim
d2tixim