Trwa ładowanie...
dzmhfky
espi
22-11-2010 12:23

ANALIZY ONLINE S.A. - Korekta: Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariu...

ANALIZY ONLINE S.A. - Korekta: Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (6/2010)

dzmhfky
dzmhfky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ANALIZY ONLINE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta: Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Analizy Online S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Tomasza Publicewicza, w którym poinformował, iż na skutek rejestracji w dniu 05-11-2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Analizy Online S.A. (Emitent) w wyniku emisji akcji serii B, o którym powziął stosowną informację w dniu 10-11-2010 roku (raport opublikowany w systemie EBI), nie zmienił się stan posiadania akcji Emitenta, ale zmienił się procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Akcjonariusz Tomasz Publicewicz posiadał 561 500 szt. akcji spółki Analizy Online S.A. co stanowiło 46,40% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 561 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 46,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Po
rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd, Akcjonariusz Tomasz Publicewicz posiada 561 500 szt. akcji Analizy Online S.A., które stanowią 42,54% kapitału zakładowego Emitenta, co stanowi 42,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Akcjonariusz Tomasz Publicewicz nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Analizy Online S.A. . Zawiadomienie dotyczy zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzmhfky

| | | ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ANALIZY ONLINE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Grzegorz Raupuk Prezes Zarządu
2010-11-22 Przemysław Szalbierz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzmhfky
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzmhfky