Trwa ładowanie...
d9kfq54

ANALIZY ONLINE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (5/2010)

ANALIZY ONLINE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (5/2010)

Share
d9kfq54
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Akcjonariusza Pana Grzegorza Raupuka, w którym poinformował,iż na skutek rejestracji w dniu 05-11-2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Analizy Online S.A. (Emitent) w wyniku emisji akcji serii B, o którym powziął stosowną informację w dniu 10-11-2010 roku (raport opublikowany w systemie EBI), nie zmienił się stan posiadania akcji Emitenta, ale zmienił się procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kfq54

| | | ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ANALIZY ONLINE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Grzegorz Raupuk Prezes Zarządu
2010-11-19 Przemysław Szalbierz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kfq54

Podziel się opinią

Share
d9kfq54
d9kfq54