Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (87/2010)

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (87/2010)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ANTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 86/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku Zarząd Anti S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie - Dolnośląskim Oddziałem Obrotu Gazem z siedzibą we Wrocławiu umowę na "Wykonywanie usługi utrzymania czystości gruntu i budynków G, M.62 i Stacji Paliw na terenie nieruchomości przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu oraz BOK przy ul. Ziębickiej 44"Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku.W ramach podpisanej umowy ANTI S.A. przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie łącznej 17.280,00 zł brutto.W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto pozostałej do realizacji części umowy.Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Jako kryterium
uznania ww. umowy za znaczącą Anti S.A. przyjęła wartość przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Arkadiusz Rzepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5