Trwa ładowanie...
d1qjvwl
d1qjvwl
espi

AOW FAKTORING - Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2014 (6/2015) - EBI

AOW FAKTORING - Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2014 (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qjvwl
CATALYST
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (?Spółka?) przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok 2014. Podstawa prawna: § 14 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? oraz § 19 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot.
Załączniki
Plik Opis
2014AOWFaktoringRaportRoczny-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kinkel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1qjvwl

Podziel się opinią

Share
d1qjvwl
d1qjvwl