Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (23/2014) - EBI

AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (23/2014)
Share
d1ob4oj
CATALYST
Raport EBI nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 03.07.2014 Spółka zawarła umowę faktoringową z przedsiębiorstwem z branży transportowej. Umowa ma charakter umowy faktoringowej z regresem. Przyznany odnawialny limit finansowania wynosi 1.000.000,00 PLN. Umowa jest zawarta na okres 1 roku z możliwością przedłużenia. Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP. Podstawa prawna: § 4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kinkel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj