Trwa ładowanie...
d7w7f7j

APANET - Informacja o rozwiązaniu umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację systemu zarządz ... - EBI

APANET - Informacja o rozwiązaniu umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa (8/2015)

Share
d7w7f7j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rozwiązaniu umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo datowane na dzień 7 kwietnia 2015 r., w którym podmiot realizujący zadanie inwestycyjne (?Wykonawca?) pt. ?Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne? na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa poinformował APANET Green System sp. z o.o. (?Spółka Zależna?, ?Podwykonawca?), że pomimo błędnego oznaczenia daty jego oświadczenie sformułowane w piśmie datowanym na 26 marca 2015 r., opisane w raporcie bieżącym EBI nr 7/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., dotyczy umowy zawartej z Spółką Zależną w związku z realizacją zadania ?Modernizacja oświetlenia ulicznego z
zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa?. W świetle wyjaśnień Wykonawcy Zarząd Spółki Zależnej uznał w dniu 14 kwietnia 2015 r. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 8 października 2014 r., obustronnie sygnowanej przez strony w dniu 9 października 2014 r. (RB EBI nr 28/2014 z dnia 9 października 2014 r.). W związku z powyższym Spółka Zależna obciążyła Wykonawcę karą umowną w wysokości 281.055 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz wezwała Wykonawcę do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Zarząd Spółki Zależnej podkreślił, że nie zachodziły żadne przesłanki do odstąpienia przez Wykonawcę od w/w umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej, a nadto, że oświadczenie Wykonawcy złożone zostało po upływie terminu umownego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. O dalszym przebiegu sprawy Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7w7f7j

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Leszczyński Prezes Zarządu
Andrzej Lis Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7w7f7j

Podziel się opinią

Share
d7w7f7j
d7w7f7j