Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

APLISENS S.A. - Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji (16/2014)

APLISENS S.A. - Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji (16/2014)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby członków i powołania Zarządu trzeciej kadencji. Rada Nadzorcza ustaliła, iż od dnia Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym i powołała Pana Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APLISENS S.A. na trzecią 3-letnią kadencję oraz Panią Annę Jełmak do pełnienia funkcji Członka Zarządu ? Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. na trzecią 3-letnią kadencję. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia mandatów dotychczasowego Zarządu tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Pan Adam Żurawski pełni funkcję Prezesa Zarządu APLISENS S.A. od dnia 1 lutego 1997 r. (Prezes Zarządu I i II kadencji). Adam Żurawski jest z wykształcenia magistrem inżynierem
mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, Adam Żurawski pełni funkcję Prokurenta w spółce APLISENS GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do Grupy Kapitałowej APLISENS. Adam Żurawski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując ponadto: 1986 - 1992 - w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów "PIAP" Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej Warszawa ul. Wiatraczna 15 (przekształcony w 1990 z Ośrodka Badawczo Rozwojowego MERA PNEFAL) na stanowisku: referent ds. technicznych, konstruktor, konstruktor- asystent, specjalista konstruktor, kierownik pracowni; 1997 do dziś - jako prezes Zarządu w APLISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Spółki, w których Adam Żurawski był lub jest wspólnikiem, pełnił funkcję w ich organach zarządzających, nadzorujących bądź doradczych oraz podmioty których jest członkiem: 1992 - 1997 - wspólnik w APLISENS s.c. 1997 ? 2008 - wspólnik APLISENS - Produkcja Przetworników Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a następnie od dnia zmiany
formy prawnej spółki ? 1 kwietnia 2008 r. do dziś, akcjonariusz APLISENS S.A. 2005 ? 2006 - członek Rady Nadzorczej INVACINTERVACSPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Bysławskiej 73, 04-993 Warszawa, numer KRS 0000195827. 2004 - 2009 - Prezes Zarządu ? OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. w którym Emitent posiadał 100% udziałów spółki. W 2009 roku spółka OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. została przejęta przez Emitenta. 2008 ? 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Controlmatica ? spółki należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta, która w 2012 roku została przejęta przez Emitenta Pan Adam Żurawski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Żurawki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Jełmak pełni funkcję Członka Zarządu ? Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. od dnia 24 stycznia 2013 r. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Pani Anny Jełmak: 2012 - CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 2011 - obecnie - APLISENS S.A., Dyrektor Finansowy 2011 ? BDO Sp. z o.o., Dział Corporate Finance - współpraca na zasadzie świadczenia usług 2010 - 2011 ? JKKB Sp. z o.o. ? współpraca na zasadzie świadczenia usług 2010 - BARTER S.A., Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu 2009 - 2010 ? Xin Jiang Uniforce Lubawa Technology Ltd. w Chinach, Supervisor 2008 - 2010 ? LUBAWA S.A., Dyrektor Finansowy 2004 - 2008 ? LUTOSTAŃSKI Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 2003 - 2008 ? GRUPA RAKOM, Dyrektor Finansowy 1994 - 2003 ? BIAMET Sp. z o.o., Członek Zarządu, Główna Księgowa Wykształcenie Pani Anny Jełmak: 2012 Ukończone szkolenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) organizowane przez Ernst & Young 1999-2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w
Białymstoku - podyplomowe studium z zakresu Rachunkowości i Finansów 1997-1998 Międzynarodowa Szkoła Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ? dyplom MBA 1992-1996 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii - mgr Ekonomii Pani Anna Jełmak posiada również certyfikat PRINCE 2. Pani Anna Jełmak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Jełmak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2014-04-10 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7