Trwa ładowanie...
d326ajm

APN PROMISE - Udzielenie przez Emitenta pożyczki Grenwich Sp. z o.o. (7/2015) - EBI

APN PROMISE - Udzielenie przez Emitenta pożyczki Grenwich Sp. z o.o. (7/2015)

Share
d326ajm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Udzielenie przez Emitenta pożyczki Grenwich Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w dniu 19 marca 2015 roku zawarł umowę pożyczki ze Spółką Greenwich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której Emitent udzielił pożyczki Spółce Greenwich Sp. z o.o. w kwocie 6.900.000,- PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres nie dłuży niż 2 (dwa) lata od dnia zawarcia niniejszej umowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W dniu 11 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. w uchwale nr 3 wyraziło zgodę na zawarcie powyższej umowy przez Zarząd APN Promise S.A. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Paszczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm