Trwa ładowanie...
d2jcw9x
espi

AQUA BIELSKO-BIAŁA - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014 (3/2015) - EBI

AQUA BIELSKO-BIAŁA - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014 (3/2015)
Share
d2jcw9x
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 25.03.2015 r. podjął uchwałę w sprawie proponowanej wysokości dywidendy za rok 2014 w łącznej kwocie 12.986.996,00 zł, co daje kwotę 1,00 zł na akcję. Na powyższe składa się kwota 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z podziału zysku za 2014 rok oraz kwota 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) pochodząca z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend. Według propozycji Zarządu w wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje "AQUA" S.A. w łącznej ilości 12.986.996. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Dudek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jcw9x

Podziel się opinią

Share
d2jcw9x
d2jcw9x