Trwa ładowanie...
dc3qlyk
espi

AQUA POZNAŃ - Zawarcie istotnej umowy (22/2014) - EBI

AQUA POZNAŃ - Zawarcie istotnej umowy (22/2014)
Share
dc3qlyk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 24.06.2014 powziął informację o podpisaniu przez swojego kontrahenta, tj. Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-300 Jarocin, umowy z Inwestorem. W związku z tym weszła w życie umowa warunkowa pomiędzy AQUA S.A. a Hydro-Marko, której przedmiotem są prace projektowe w ramach zadania pod nazwą ?SUW Wiśniowa ? lampa UV + pompownia wody czystej II stopnia?. Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.292.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Zarząd AQUA S.A. postanowił uznać przedmiotową umowę za znaczącą z uwagi na wykorzystanie do oczyszczania wody nowoczesnej technologii lamp UV, która w perspektywie pozwoli Spółce na poszerzenie rynku usług projektowych z wykorzystaniem tej technologii. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych
na rynku przy tego typu kontraktach. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc3qlyk

Podziel się opinią

Share
dc3qlyk
dc3qlyk