Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

AQUA S.A. - Zakup akcji AQUA S.A. przez Członka Zarządu (2/2010)

AQUA S.A. - Zakup akcji AQUA S.A. przez Członka Zarządu (2/2010)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-30
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Zakup akcji AQUA S.A. przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki AQUA S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2010 roku powziął informację otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Członka Zarządu, w którym to informuje, iż w wyniku transakcji zakupu na rynku NewConnect w dniu 30 listopada 2010 roku zmienił dotychczasowy stan posiadania akcji. Nabył 2.450 akcji (słownie:dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sztuk akcji) AQUA S.A. po cenie 32,00 zł, tym samym zwiększył swój dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki. Aktualny stan posiadania akcji AQUA S.A. przez Członka Zarządu wraz z podmiotem powiązanym to 602.450 sztuk akcji (słownie: sześćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sztuk akcji), co daje 69,25% w kapitale zakładowym spółki, co stanowi 69,25% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kanclerska 28
(ulica) (numer)
+48 (61) 66 54 500 +48 (61) 66 54 501
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Józef Andrzej Kozikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r