Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

ARAMUS - Rejestracja w KRS spółki zależnej (26/2014) - EBI

ARAMUS - Rejestracja w KRS spółki zależnej (26/2014)
Share
d2d3o5o
NEW CONNECT
Raport EBI nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja w KRS spółki zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z 30 października 2014 roku Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 listopada 2014 roku powziął wiedzę o zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców spółki pod firmą Apartamenty Dąbrowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Spółka). Spółka Apartamenty Dąbrowskiego sp. z o.o. została zarejestrowana pod numerem KRS 0000529615. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 złotych , w pełni został pokryty wkładem pieniężnym przez Emitenta, który objął 100% udziałów. Przedmiotem działalności powołanej spółki będzie prowadzenie działalności związanej z realizacją inwestycji ?Apartamenty Dąbrowskiego? zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dąbrowskiego. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Sumara Prezes Zarządu
Magdalena Sumara Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o