Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu (32/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu (32/2013)
Share
dqzlgqf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 Pan Michał Bartkowiak ? Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia sprawowanej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Pan Michał Bartkowiak nie podał powodów swojej rezygnacji. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Resignation of the Member of the Management Board. General legal basis: Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (“the Company”) herewith informs that on July 26, 2013 Mr. Michał Bartkowiak – Member of the Management Board has submitted his resignation from the function, with immediate effect. Mr. Michał Bartkowiak did not give reasons for his resignation. Legal basis for publication: Minister of Finance directive of February 19, 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §5, clause 1, item 21.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Woflgang Luebbert Prezes Zarządu
2013-07-26 Per Skoglond Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf