Trwa ładowanie...
d2odock

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej l...

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (69/2012)

Share
d2odock

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Grzegorz | Borowski | Osoba zarządzająca | Grzegorz Borowski ? doktor nauk ekonomicznych, radca prawny. Ukończył studia prawnicze i podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu za rozprawę o ekonomicznych i prawnych determinantach rozwoju rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Autor licznych publikacji z zakresu funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności lokujących w nieruchomości. W latach 2001 ? 2007 związany z BZ WBK Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA w Poznaniu, początkowo jako prawnik, a następnie kierownik zespołu prawnego oraz dyrektor działu prawnego i compliance. W latach 2005 ? 2007 związany z BZ WBK Asset Management SA w Poznaniu, początkowo jako kierownik zespołu prawnego, a następnie dyrektor działu prawnego i compliance. W latach 2007 ? 2008 współtworzył Spatium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (obecnie Trigon TFI SA z siedzibą w
Krakowie) pełniąc funkcję członka zarządu i dyrektora prawnego. Od 2009 roku ponownie związany z Grupą BZ WBK. Obecnie zatrudniony w BZ WBK Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA oraz w BZ WBK Asset Management SA ? w obu spółkach zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. prawnych oraz dyrektora ds. produktów i rozwoju. W wyżej wskazanych podmiotach pełni funkcję prokurenta. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. | 2012-04-02 | |
| | W dniu 2 kwietnia 2012 roku Zarząd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. udzelił Panu Grzegorzowi Borowskiemu prokury samoistnej. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2odock

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-04-02 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | | BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | POZNAŃ | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PL. WOLNOŚCI | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855-73-22 | | (0-61) 855-73-21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 2090001087 | | 300860147 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-04-02 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2odock

Podziel się opinią

Share
d2odock
d2odock