Trwa ładowanie...
ds2t0m9
ds2t0m9
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub na ...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6/2015)
Share
ds2t0m9

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Marcin | Prell | Osoba nadzorująca | Marcin Prell jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku studiów specjalistycznych z zakresu finansów i zarządzania, w tym Advanced Management Programme w Wharton University of Pennsylwania w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1994 posiada tytuł radcy prawnego. Marcin Prell jest związany z Grupą Banku Zachodniego WBK od 1993 roku. Od roku 2006 pełni funkcję Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 2001-2006 pełnił funkcję dyrektora Obszaru Prawnego Banku Zachodniego WBK S.A., w roku 2001 był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego oraz członkiem Komitetu Sterującego fuzją Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. W latach 1994-2000 Marcin Prell był dyrektorem w WBK S.A. oraz prokurentem, w okresie od 1993 do 1994 roku zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego WBK. W roku 1993 pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu. | 2015-03-25 | |
| | | John | Power | Osoba nadzorująca | John Power od roku 1992 jest Członkiem Instytutu Bankierów w Irlandii (The Institute of Bankers), od roku 1997 Członkiem Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (The Association of Chartered Certified Accountants) a od roku 1998 Członkiem Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (the Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Jest przewodniczącym Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois działającej w Irlandii. Od roku 2014 jest Członkiem Organu Zarządzającego oraz Komitetu Audytu na Dublin City University. Od roku 2002 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, Członka Komitetu Audytu i zapewnienia zgodności oraz Członka Komitetu Ryzyka Banku Zachodniego WBK SA. W latach 2008-2011 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej (Supervisory Board Director) oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Audytu i Ryzyka Bulgarian American Credit Bank. W latach 1997 - 1999 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Oficera Compliance oraz Sekretarza w spółce AIB Corporate
Finance Ltd. W latach 2001-2005 w Allied Irish Banks plc pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. Od roku 1990 zatrudniony w AIB International Financial Services Ltd, w której pełnił funkcje Deputy Managing Director, Dyrektora Finansowego, Kierownika Działu Klientów. | 2015-03-25 | |
| | | Mikołaj | Specht | Osoba nadzorująca | Mikołaj Specht jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. W roku 2005 uzyskał tytuł Master of Business Administration na University of Illinois w Urbana-Champaign i na Uniwersytecie Warszawskim. Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Produktów Maklerskich w biurze maklerskim BZ WBK S.A a od marca 2014 roku funkcję Menedżera kierującego Zespołem Produktów Oszczędnościowych w Pionie Bankowości Detalicznej w Banku Zachodnim WBK S.A. W latach 2012-2014 pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Produktami Oszczędnościowymi i Inwestycyjnymi w Pionie Bankowości Detalicznej w Kredyt Banku S.A. / Banku Zachodnim WBK S.A. W latach 2010 - 2012 zatrudniony w Kredyt Banku S.A. w Pionie Bankowości Detalicznej jako Menedżer Produktu (Kredyty Detaliczne), a następnie jako Dyrektor kierujący Zespołem Klienta Zamożnego i Private Banking. W latach 2001-2007 związany z Bankiem BPH S.A., gdzie w Pionie Bankowości Detalicznej
pełnił m.in. funkcję Eksperta ds. wsparcia sprzedaży w Makroregionie Północno-Wschodnim, Menedżera Produktu (Pożyczki Gotówkowe), Dyrektora Kont Osobistych w Oszczędności w Pionie Bankowości Detalicznej. | 2015-03-25 | |
| | | I?igo | Arreytunandia Lipperheide | Osoba nadzorująca | I?igo Arreytunandia Lipperheide jest absolwentem Uniwersytetu Compultense w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji przedsiębiorstw na IESE w Barcelonie w Hiszpanii oraz uzyskał tytuł Magister Legum na Uniwersytecie w Konstancji w Niemczech. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży na Europę w Santander Asset Management w Londynie w Wielkiej Brytanii. W ramach Santander Asset Management w latach 2011-2014 pełnił tę samą funkcję w Madrycie w Hiszpanii, od lipca 2010 roku do czerwca 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów. W latach 2002-2007 w Credit Suisse Gestion SGIIC w Madrycie w Hiszpanii pełnił funkcję Dyrektora Działu Marketingu, a w roku 2009 w ramach Optimal Alternative Investments SGIIC Dyrektora Sprzedaży Instytucjonalnej. W latach 1998 - 2002 był członkiem Zarządu kilku spółek inwestycyjnych zarządzanych przez BBVA Privanza SGIIC. | 2015-03-25 | |
| | | | | | | | |
| | W dniu 25 marca 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.(dalej: "Towarzystwo"), które w związku z upływem w tym dniu czasu trwania kadencji Rady Nadzorczej Towarzystwa, wybrało członków Rady Nadzorczej do pełnienia tej funkcji w nowej kadencji w następującym składzie: 1. Mirosław Skiba 2. Janusz Krawczyk 3. Wanda Rogowska 4. Antonio Gamez Munoz 5. Mikołaj Specht 6. Marcin Prell 7. John Power 8. I?igo Arreytunandia Lipperheide. Osoby wymienione w p. 1 - 4 zostały powołane do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa na kolejną kadencję. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-03-26
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
61-739 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. WOLNOŚCI 16
(ulica) ( numer)
(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21
(telefon) (fax) (e-mail)
2090001115 300889464 www.arka.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-03-26 Agnieszka Horbatowska Zastępca Dyrektora Działu Prawnego

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

ds2t0m9

Podziel się opinią

Share
ds2t0m9
ds2t0m9