Trwa ładowanie...
d1pearz
d1pearz
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji w wezwaniu oraz zmianie stanu posiadania akc...

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji w wezwaniu oraz zmianie stanu posiadania akcji (44/2013)
Share
d1pearz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji w wezwaniu oraz zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatura Kraków SA (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.10.2013 r., do Spółki wpłynęło zawiadomienie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółki Akcyjnej, działającego w imieniu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych BIS 2 (PZU FIZ AN BIS 2), w trybie art. 69 ust.1. pkt. 1 w związku z art. 77 ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące, że w związku z dokonaniem w dniu 28.10.2013 r., rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia akcji spółki Armatura Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez PZU FIZ AN BIS 2 w dniu 30 sierpnia 2013 r. (Transakcja), udział PZU FIZ AN BIS 2 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył 75%. Przed dokonaniem Transakcji PZU FIZ AN BIS 2 posiadał 51.600.000
akcji Spółki, stanowiących 63,70% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 51.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 63,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie PZU FIZ AN BIS 2 posiada 66.829.960 akcji Spółki, stanowiących 82,51% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 66.829.960 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 82,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. PZU FIZ AN BIS 2 w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Intencją PZU FIZ AN BIS 2 jest podjęcie działań w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. PZU FIZ AN BIS 2 nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki, za wyjątkiem Spółki, która posiada 57.730 akcji własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-10-29 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pearz

Podziel się opinią

Share
d1pearz
d1pearz