Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

ARPSA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ARP S.A. (24/2014) - EBI

ARPSA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ARP S.A. (24/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e
CATALYST
Raport EBI nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ARP S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zarejestrowany kapitał zakładowy i wpłacony Spółki wynosi obecnie 5.041.242.000,00 zł. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?.
Załączniki
Plik Opis
20141210_KRS-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Magaczewska Prezes
Marcin Zieliński Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e