Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s

ARR: Eksport wieprzowiny spadł, wołowiny b.z., a drobiu wzrósł r/r w I-VIII

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych spadł o 13% r/r do 396 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., natomiast import wzrósł o 1% r/r do 535 tys. ton, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
Share
d7qfp1s

"Z Polski w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. wywieziono (w ekwiwalencie mięsa) 396 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych o 13% mniej niż w porównywalnym okresie 2013 r. Spadek eksportu wieprzowiny wynikał głównie ze zmniejszenia wywozu mięsa surowego" - czytamy w raporcie.

Import produktów wieprzowych osiągnął poziom 535 tys. ton i był o 1% większy niż w okresie styczeń-sierpień poprzedniego roku. Wzrósł import żywca (z 3,3 mln szt. do 3,6 mln szt.), a także tłuszczów i przetworów, zmalał natomiast import mięsa surowego.

"Deficyt Polski w handlu zagranicznym wieprzowiną w ujęciu wagowym wyniósł 139 tys. ton wobec 78 tys. ton przed rokiem, a w ujęciu wartościowym - 308 mln euro wobec 199 mln euro" - czytamy dalej.

d7qfp1s

"W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r., podobnie jak rok wcześniej, z Polski wyeksportowano (w ekwiwalencie mięsa) 237 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych. W tym czasie w strukturze wywozu zmalał udział żywca i mięsa, a wzrósł przetworów" - napisała także Agencja.

Do Polski zaimportowano 21 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego wobec 18 tys. ton przed rokiem. Zwiększenie importu wynikało głównie ze wzrostu przywozu żywca (do Polski przywieziono 62 tys. szt. bydła wobec 45 tys. szt. rok wcześniej, przy czym przywóz cieląt o masie do 80 kg wzrósł do 25 tys. szt. z 16 tys. szt.), tłumaczy ARR. Zmniejszył się natomiast import przetworów.

"Nadwyżka polskiego handlu zagranicznego wołowiną i cielęciną wyniosła 216 tys. ton i była o 3 tys. ton mniejsza niż przed rokiem. Saldo wartościowe wyniosło 624 mln euro i było o 9% mniejsze niż w okresie styczeń-sierpień ubiegłego roku" - napisano dalej.

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych z Polski osiągnął poziom 542 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa) i był o 16% większy niż przed rokiem, podano też w materiale.

d7qfp1s

"Wzrósł wywóz zarówno żywca, jak i mięsa oraz przetworów. Import produktów drobiowych do naszego kraju wyniósł 66 tys. ton i był o 4% większy niż ok wcześniej. Wzrósł przywóz żywca, natomiast zmalał przywóz mięsa i przetworów" - napisano w raporcie.

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. dodatni bilans Polski w wymianie produktami drobiowymi z zagranicą w ujęciu wagowym wyniósł 476 tys. ton, a w ujęciu wartościowym - 840 mln euro i w obu przypadkach był o 18% większy niż przed rokiem.

(ISBnews)

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s