Trwa ładowanie...
dlvsti6

ARR: sadownicy w jeden dzień wykorzystali cały limit unijnej pomocy

Zainteresowanie producentów owoców i warzyw unijnymi rekompensatami za wycofanie produktów z rynku było tak duże, że w jeden dzień wyczerpało to limit środków przyznanych Polsce przez KE na ten cel - poinformowała we wtorek Agencja Rynku Rolnego.

Share
dlvsti6

Chodzi o trzecią transzę rekompensat za wycofanie produktów z rynku, z przeznaczeniem ich na cele charytatywne oraz na pasze dla zwierząt i przetworzenie w biogazowniach. Dotyczą one producentów, którzy ponieśli straty w wyniku rosyjskiego embarga.

W związku z tym Agencja wstrzymała przyjmowanie powiadomień, informując, że dokumenty złożone po 16 lutego 2015 r. nie będą rozpatrywane.

W ramach tej pomocy będzie można wycofać 155 700 ton jabłek i gruszek oraz 18 650 ton pomidorów, ogórków, papryki słodkiej i marchwi.

dlvsti6

Zainteresowanie tą formą pomocy było duże, ARR musiała określić współczynniki przydziału: w przypadku jabłek i gruszek wynosi on 0,34; a dla warzyw - 0,50. Oznacza to, że np. na 100 ton jabłek zgłoszonych do wycofania z rynku, Agencja może zapłacić za 34 tony.

Przepisy dotyczące rekompensat są takie same, jak w przypadku poprzednich transz, bez zmian pozostają również stawki rekompensat. Najwyższe dostaną rolnicy, którzy przekażą produkty na cele charytatywne. Stawka ta wynosi ok. 70 groszy za kilogram jabłek. Dostawca może liczyć także na ok. 70 gr za kg na pokrycie kosztów sortowania i pakowania oraz dodatkowo na pokrycie kosztów transportu.

Stawka za owoce przeznaczane na paszę dla zwierząt i na biogaz wynoszą ok. 27 gr za kilogram, a koszty transportu w tym przypadku nie są refundowane.

Łączna ilość produktów kwalifikujących się do wsparcia dla jednego producenta nie może przekroczyć 500 ton, a w przypadku organizacji producentów - 10 tys. ton.

dlvsti6

Wycofane owoce i warzywa przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji lub innych celów muszą spełniać wymagania jakości handlowej.

Teraz rolnicy powinni zawrzeć umowy z odbiorcami, głównie będą to organizacje charytatywne, a następnie dokonać dostaw. Dopiero po dostarczeniu produktów mogą składać wniosek do Agencji o płatność - poinformował PAP wiceprezes ARR Lucjan Zwolak.

Rosja wprowadziła embargo na import warzyw i owoców z Polski 1 sierpnia 2014 r. narażając polskie firmy eksportowe oraz rolników na duże straty. W 2013 r. Polska wyeksportowała do Rosji ponad 804 tys. ton produktów z sektora owoców i warzyw, o wartości blisko 336 mln euro. W tym jabłek wywieziono 740 tys. ton, co stanowi 54 proc. udział w całkowitym eksporcie do tego kraju. Znaczny udział w wartości polskiego eksportu miały pomidory, papryka, kapusta, pieczarki oraz mrożone owoce i warzywa.

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6